A co z hybrydami, rozważałeś?
Rafał Piekarski
11

Auris jest mały — to jedno. 
Hybrydy mają tragiczny napęd. Kultura pracy tych silników to słaby żart. Hybryda w takiem kształcie jak dziś jest totalnym nieporozumieniem.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.