Досить сумнівний висновок, так як керівник КП Київреклама сама неодноразово нарікала, що в них…
Bohdan Hdal
11

Шановний пане Богдан! Виділений Вами фрагмент містить два твердження, перше з яких можна перевірити порівнявши дані про демонтаж за останні роки (і витрачені на нього містом суми), а друге міститься у висловлюваннях тих, хто опікується в столиці рекламою. Звертаю Вашу увагу, що відсутність чітко встановлених критеріїв того, що і у яку чергу демонтується, створює можливості керування цим процесом в ручному режимі (а там і корупція). З приводу обмежених можливостей КП повідомляю, що послуги з демонтажу місто давно мало б отримувати за процедурою публчних закупівель, а не від “монополіста” який знаходиться у комунальній власності. Висновки робіть самі

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.