สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อน เราชื่อพลอย ตอนนี้กำลังจะขึ้นปี 4 เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ธรรมศาสตร์ค่ะ อยู่สาขา Information Technology หรือไอทีนั่นเอง วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ฝึกงานสายไอทีที่เทนเซ็นต์ ไทยแลนด์ในระยะเวลาสองเดือนค่ะ

เทนเซ็นต์คืออะไรนะ?

เทนเซ็นต์เป็นบริษัทต้นกำเนิดจากจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ทำเกี่ยวกับสื่อ entertainment หลายอย่างมากๆ เรียกได้ว่ามีโปรดัคส์ครอบคลุมทุกสาขาของสื่อ ทั้งเกม ข่าว เว็บคอนเทนต์เพลง ทีวี และมีโปรดัคส์หลายๆ อย่างที่ใครๆ หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินกัน เช่น Joox, Sanook, WeTV, WeChat, NoozUp, เกม ROV, PUBG และอื่นๆ ซึ่งเรารู้จักเทนเซ็นต์ผ่านโปรดัคส์พวกนี้นี่แหล่ะ…

Nichakan Udomlerkchai

Studied at Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store