Därför tjatar jag om elbilar och solceller

Frågan om klimatdegraderingen ligger i min generations händer. Vi kommer att mätas på hur vi hanterade denna fråga. Är vi överens om att problemet finns blir frågan: Går det att lösa?

Svaret blir ett rungande “kanske”. Lösningarna finns, det är en fråga om hur fort det går.

En sabb titt på var de svenska utsläppen kommer ifrån pekar tydligt på Transport, Industri, Jordbruk och El. Jordbruk och Industri har jag som privatperson mycket litet inflytande över, där måste branscherna och lagstiftare jobba tillsammans. Transport och el däremot har jag större inflytande över.

Genom att ställa om till eldriven transport och bidra till ökad produktion av el genom solceller är det rimligt att dessa båda poster som ligger på drygt 40% av den gemensamma utsläppen dramatiskt skall kunna minska.

Så:

  • Om du köper en ny bil. Satsa på Hybrid, Laddhybrid eller helt Eldrift. Du kommer att spara pengar på det.
  • Äger du mark eller villa, bygg en anläggning och tjäna pengar på elproduktion. Det kan bli ganska bra med pengar. Bankerna erbjuder energi-lån för investeringen och det finns fler skattelättnader.

Vi har hugg på att fixa det här. Det är inte så hemskt svårt. Behöver du tips eller idéer så hjälper jag gärna till.