Så mycket skall vår dotter få i veckopeng

I samband med att vår dotter fyllde 7år så fick hon sin första veckopeng. Just nu får hon 30kr per vecka. Varför valde vi just den summan? Utan särskild anledning. Det kändes rimligt. Nu ställer jag mig istället frågan: vad är en rimlig nivå på en veckopeng? 20kr? 40kr?

Istället för att fokusera på en summa tittar jag på vad vår dotter gör med pengarna. Nu måste hon själv välja om hon skall spara pengar, köpa godis eller ett spel till iPad’en. Sedan veckopengen så har hon helt slutat med godis. Nu vill hon istället spara alla pengar för att köpa jättemycket godis till en Piñata till sitt födelsedagskalas i november.

Vi har börjat prata om att man kan:

  • använda pengar
  • spara pengar
  • ge bort pengar
  • investera pengar

Det är fortfarande lite för abstrakt men det börjar sakta få fotfäste. Jag tänker så här: i takt med att hon blir “bättre” på att förvalta pengar desto högre kommer hennes veckopeng att bli.

Målet måste vara att jag en dag känner mig så trygg att hon skall få förvalta alla mina pengar. Att hon vuxit i mognad och är redo att ta större ansvar.

Så gör vi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.