pkmbuddy

För någon vecka sedan så läckte Buddy -systemet — nu har även Pokemon GO Trade läckt!

Niantic gick ut för några dagar sen med ett officiellt uttalande där de sa: “We’ve got a lot more in the works this fall.”. (läs mer här)

Detta är extra intressant då Pokemon GO HUB — en känd nyhetssida för Pokemon GO har hoppat in i Pokemon GO koden och hittat spår av den nya trading funktionen redan i version (0.37.1):

.. och ska vi lita på den förra analysen av Buddy systemet de gjorde så ligger denna uppdatering 1–2 patchar ifrån lansering.

Vad kommer man att kunna göra med trading?

Utefter vad de har lyckats hitta i koden så vet vi detta:

  • Du kommer att kunna söka efter andra ”Trading spelare”
  • Du kan skapa, avbryta och kompletta trade erbjudanden
  • Du kan endast byta Pokemon — inga items
  • Ingen info om synlighet av sökningen än — det är för tidigt att säga om du kommer att kunna byta Pokemon över hela världen eller inte. Så håll hårt i Mr.Mime!
🙂

Vi väntar spänt på uppdateringen! Vi kommer att uppdatera denna nyhet med ju mer information vi får!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.