(Museli jsme posunout zahájení o den později kvůli neplánované výměně ventilu hydrauliky naší rolby).

Budou na vás čekat dva perfektně urolbované svahy a jeden freeridový.

Aktuálně naše sněhová děla jedou naplno, abychom připravili co nejsilnější sněhovou vrstvu na hlavní sjezdovce, která lépe odolá případným výkyvům počasí.

Na letošní sezónu jsme…

Spousta z vás už to tuší a ve skiareálu se to doslova nabízí. Nechat lyžařský areál přes léto ladem je velká škoda pro všechny. Naše srdce bije pro kola a trend rozvoje cyklistiky směrem k upravovaným trailům nabral ve světě plné obrátky. V našem případě bylo rozhodování poměrně jednoduché — traily jsou náš dlouhodobý záměr a po vyřízení nutných povolení jsme se zkraje jara pustili do prvních cest. To celé pod brandem Bikepark Polevsko.

Naše možnosti jsou na první pohled omezené — máme 100 m převýšení a talířový vlek. Nebudeme rozsahem a převýšením konkurovat velkým areálům a ani nechceme. Nicméně máme velmi přiznivý sklon svahu (tak akorát prudký) s nádhernými výhledy do kraje a nacházíme se přímo uprostřed pomyslné sítě fantastických lesních cest od…

Sjezdovka & Bikepark Polevsko

Příběhy z legendárního lyžařského areálu na Polevsku

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store