This story is unavailable.

Dziękujemy za cenne uwagi. Medium jest ciągle usprawniane, również dzięki uwagom naszych użytkowników.

Chcemy, by Medium było prostą i piękną platformą służącą do dzielenia się swoimi historiami i pomysłami. Jeśli masz konkretne propozycje zmian lub chciałbyś zaproponować nowe funkcje, zachęcamy do podzielenia się z nimi tutaj lub pod adresem yourfriends@medium.com. Tam również możemy pomóc w kwestiach związanych z Twoimi problemami z aplikacją na iOS.

Twój profil znajdziesz klikając na swój avatar w prawym górnym rogu i wybierając Profile z menu. Zawsze możesz też sprawdzić nasze Centrum pomocy, jeśli napotkasz więcej problemów.

Kwestia typografii na Medium jest dla nas szczególnie ważna. Niedawno usprawniliśmy typografię w wielu europejskich językach i nadal pracujemy kolejnymi funkcjami.

Jeśli masz do nas więcej pytań, chętnie na nie odpowiemy :)

Like what you read? Give Medium Polska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.