שולי מועלם-רפאלי על מקומם של רפורמיים וקונסרבטיבים בפוליטיקה הישראלית

שולי מועלם-רפאלי מתראיינת על מתווה הכותל ומקומם של רפורמיים וקונסרבטיבים בפוליטיקה הישראלית. יש לה קושי בגלל גישתה שמנסה כאילו להכליל את כל היהודים, והיא מתקשה להגדיר מה הם ומה היחס הנכון עליהם. היא לא רוצה להיות כמו החרדים שאומרים אנחנו צודקים ואין להתחשב בכלל באחרים, אבל אין לה הדרך להגדיר הגבולות ביניהם והיחס הנכון לרפורמיים. בזה העבודה של החרדים הרבה יותר קלה.

המראיינת, אורית לביא נשיאל פותח עם מלכודת, ושולי מועלם-רפאלי נכנסת עליה. “אתם הבית היהודי — הבית של כל יהודי?” היא שואלת. מטבעה שולי יגיד שכן, כי זה הגישה של מפלגתה, אבל מיד יגיע השאלה הבא — “מה עם הרפורמיים?” התגובה הנכונה היה להגיד מיד, אנחנו מייצגים הציבור הדתי-לאומי, ומאמינים שחשוב לכלול כמה שיותר יהודים בקהילה שלנו, וגם להתחשב בצרכים של אלו שאינם משתייכים לאורח חיים שלנו. כך יש הגדרה ברורה, מי הם ואיך הם רוצים להתייחס לאחרים, עם גבולות בין שני הקבוצות. כך היא לא תסתבך עם השאלה למה אין רפורמיים בשורות הבית היהודי, אבל יישאר השאלה היותר עניינית לגבי מתווה הכותל.

שאלת הפתיחה של אורית לביא אינו בכלל ענייני. ברור לכולם שהבית היהודי הוא מפלגה סקטוריאלית אבל פתוחה, מפלגה של הציבור הדתי-לאומי אבל שמתחשב בכלל העם היהודי. גם אין חרדים אצלם, וברור שהחרדים הם מספיק דתיים עבורם. שאלה עניינית הייתה צריכה להתייחס ישירות ליחסיהם לרפורמיים, בלי להתחיל עם הכיוון למה הם אינם מפלגה על-סקטוריאלי, וגם זה לא לשאול ישירות.

כשמגיעים לשאלת ההתייחסות לרפורמיים שולי עוד פעם מתקשה לענות. היא לא רוצה להגיד שכן, הם אינם דתיים, שהוא אמירה פלגני ונגד הגישה שלה, למרות שבאמת תנועת הרפורמיים אינה מאמינה באלוהים או בתורה או בדת. הם מסורתיים במידה מה, אבל לא יותר מזה, וגם בארץ יש חלוקה ברורה בין מסורתיים ודתיים. אחרי שהיא אינה נוחה להגיד את זה היא אומרת שהם “זרם ביהדות” שהוא אמירה חסר משמעות שעוקף השאלה של מעמדם כדתיים. מה שהיא המשיכה ואמרה שהם אינם דתיים כמותה מכניס שיקול אישי לתמונה, שאינה מבחן תקין לדתיות. היה לה להגיד שאכן יש להם זיקה לדת והם רואים בעצמם אנשים שהם קשורים להדת, שזהו דבר חיובי, אבל בכל זאת לא ניתן להגיד ששמירת הדת שלהם הוא היהדות ולשים אותה ברמה שווה עם דתיות שמכירה באלוהים ובתורתו. אפשר לכבד הזיקה שלהם ליהדות בלי להשוות הדתיות שלהם שלדתיות אמיתי, ובלי להכניס שיקולים אישיים.