PKK ve “Kürt açılımı” ekşi “entry”lerim

PKK:
PKK, CIA’nin girişimi ile MIT’teki Amerikancı ekip tarafından kuruldu. Çelinmiş, kullanılmış beyinler sayesinde büyüdü. Ama bu çoğu safça insanın bu dolaba kanmalarına zemin hazırlayan bir gerçeklik de vardı ülkede maalesef. Açıkcası terörün suçu, o saf beyinlerden çok, bu ortamı yaratan ülke yönetimimiz ve amerikan uşağı ve durumun bilincindeki ajanlardadır daha çok.
1988 gibi Amerika’dan fayda gelmeyeceğini Doğu Perinçek Apo’ya söyledi, durumu anlattı, ama dinlemediler. Eğer Perinçek dinlenseydi onbinlerce insan ölmeyecekti.

kürt açılımı:
teori olarak güzeldi, ama bir amerikan projesi olduğundan başarısız olmaması mümkün değildi. ne zaman ki yerli üretimi bir “kürt açılımı” yapacağız, siz o zaman görün bu ülkeyi ve halkların kardeşliğini. herşey samimiyet ile başlayacak…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mehmet Subasi’s story.