Jale Armağan

Hiçbir veda kolay olmaz, ama belki de en zoru bir ölüyle vedalaşmaktır. Acıdır ecel şerbeti içilmez.

“mü’minin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir.” derler. “Acıyor mu canın ölümden, yaz bir şiir gönülden” derler. Kayın validem Jale Armağan’a bir şiir borcum vardı; işte budur benim şiirim.

Nurlar içinde yatsın…

********

Jiji

Yaşamı düşündük, planlar yaptık

Yaşayacaktık, ama daha çok, ama hep beraber

Sen, daha ölümü düşünmedin.

Dostlar seni hatırlasın..

***

Zor verdik seni kara taşa

Gelmesin böyle şeyler başa

Acı oldu Siret kardaşa

Dostlar seni hatırlasın..

***

Adadın biricik kızına hayatını

Unutmadın hiç damadını

Üzme kendini, sağlam ele bıraktın emanetini

Dostlar seni hatırlasın..

***

Karşıdan karşıya geçerken eli bırakılmış çocuklar gibiyiz

İçimiz burkuldu, hayat çizgimiz eğrildi

Sevdiklerimiz içimizdekiler, onlarla yaşarız yaşadıkça

Dostlar seni hatırlasın..

***

En etkin ilaç zaman

Ama bu acı çok yaman

Çare olamaz şaman

Dostlar seni hatırlasın..

***

Boyutları büker ölüm, kalmaz zaman

Sonsuzdur yaşanan bu an

Acı çok, acı içimde, acı ben. Ben acı. Aman

Dostlar seni hatırlasın..

***

Artık eski sen yok.

Artık eski Tuvana yok.

Artık eski ben yok.

Dostlar seni hatırlasın..

***

Hayat kısa, uçmuyor kuşlar.

Herşey için geç,

ama ölmek için erken.

Dostlar seni hatırlasın..

***

Murad yalan ölüm gerçek

Dostlar seni hatırlasın..

Jiji gider adı kalır

Dostlar seni hatırlasın..

Zeki & Jale Armağan
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.