PKK Yazısı

Bir ikilem yaşamak…

Hani çocuğunuz okulda kimseye sataşsın, vursun istemezsiniz. Bir kavga çıkardığını duyarsanız en ağır şekilde onu cezalandırırsınız. Fakat, kavgada ilk karşısındaki ona vurursa, durum değişir; çok da pasif durmasını istemezsiniz.

Aslında içinizden karşılık vermemesini de istemezsiniz, kendisini korusun dersiniz.

İşte öyle birşey…

Yanlış olduğunu bilirsiniz karşı şiddetin, barıştan yanasınızdır, ama…

***

Alija İzetbegović çok güzel bir lafı vardır;
Zalim olmak ile mazlum olmak arasında kalsaydık, mazlum olmayı tercih ederdik.” der.
Levent Gültekin’de küçük bir hikayesini paylaşmış;
Sırplarla savaşırken bir komutan Aliya’ya gelir ve şöyle der: “Efendim Sırplar bizim kadınlarımıza tecavüz etti. Çocuklarımızı öldürdü. Köylerimizi yaktı. Şimdi biz de Sırpların bir köyünü kuşatma altına aldık. Biz de onlara bize yaptıklarının benzerini yapacağız.”
Aliya şöyle cevap verir: “Onlar gibi davranamayız. Çünkü onlar bizim öğretmenimiz değil.

***

Doğru ben de katılıyorum; “Zalim olmak ile mazlum olmak arasında kalsaydım, mazlum olmayı tercih ederdim.” Ama boynu bükük mazlum değil de, dik duran, hakkını koruyan bir mazlum. 
Hz. İsa tokat yerseniz suratınızın diğer tarafını çevirin dermiş, ama ben hep tokat atana en azından bir dahaki tokadı yememek için elini kaldırmanın daha doğru olduğunu düşündüm.

Bu arada İzetbegoviç’ten hazır bahsetmişken kurduğu Bosna ordusundaki askerlere söylediği şu sözünün de altını çizmek lazım; “Adalet için savaşmazsak, onu asla elde edemeyiz.

***

Fakat buradaki ince çizgi çok önemli. Belki de bu ince çizgi ; PKK ve Öcalan ile Mandela’yı ve Aliya’yı ayırıyor. Mandela ve Aliya’nın şiddeti bildiğim kadarıyla yalnızca ona el kaldıranlara karşı oldu, özünde savunma olan bir şiddetti.

Okulda dayak yediği için agresifleşen ve de ona buna sataşan bir çocuğumuz olsun hiçbirimiz istemeyiz. Onlar gibi davranmaya başladıysak, onlar bizim öğretmenimiz, liderimiz oldu demektir, artık bizi onlar kontrol eder.

***

PKK’nin TAK ile bugün (2016 Mart) Ankara’da geldiği nokta, ve de eski senelerdeki “öğretmen ölümleri” gibi konularda hep Mandela, Aliya çizgisinden uzak bir çizgi gördüm.

Gerçi Diyarbakır Cezaevi gerçeklerinden sonra doğru bir ruh sağlığında kalması beklenemeyecek bir hareketten bahsetmekteyiz. Ama başınıza gelen felaketlerden sonra iki seçiminiz olur; felaketin bizi mahvetmesine izin vermek, veya bundan güç alarak ileriye daha da sağlam yürümek.

***

Farkın olsun, oyuna girme

Uzun lafın kısası; devrimci ol, hakların için savaş, bunlar anlaşılabilir, hatta sonradan “özgürlük savaşçısı” sıfatını kazandırabilir, fakat hiç bir zaman haksızın oyununun içine girme, çünkü zaten o oyuna girmişsen, sen de o oyunun bir parçası olmuşsundur ve hiç bir farkın kalmamıştır.

Belki bugün, Aliya’nın dediği “Onlar gibi davranamayız. Çünkü onlar bizim öğretmenimiz değil.” lafının altını tekrardan çizmemiz gerekli.

***

ve 2017 (ekleme2): Bu arada son iki senede üst yönetiminin iyice dağıldığı ve tamamen cia’nin oyuncağı haline gelmiş, paralı katliam örgütüne dönüşmüş PKK’nın Diyarbakır hapisanesinden sonra ayaklanmış, Delila’nın bile dağa çıkmasına sebep olmuş PKK ile neredeyse hiç bir alakası olmadığının da altını çizmek isterim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.