Seçimler ve Diren Gezi ümidi

Aziz Nesin’in ülkesinde çalan, çırpan prim yapar. Biraz da bundandır ki benim seçim tahminlerim fena gitmedi. Ama yine de olayı bu kadar basite indirgememekte ve bu oyları veren insanları daha iyi anlayabilmekte fayda görüyorum. Onları aptal veya vatan haini olarak görmek zaten bizi bir çözüme götürmeyecektir.

Ülkenin yeni bir muhalefete ihtiyacı olduğu çok net. Fakat Cem Boyner’in 1% noktalarından ciddi bir muhalefete geçebilmek için şu sözlerini anlayabilmek kilit olacaktır: ‘Bizim hakir görüp aşağıladığımız halkı o kadar güzel örgütlediler ki herifler dipçik gibiler bizlere karşı’.

Oy her şey demek değil, DirenGezi kültürü daha da kuvvetlenerek bu ülkeyi değişime götürecektir.

Biraz önce, Gürsel Tekin: Sandıkta Hayati Bir Hile Olmadı dedi. Ülkede tek ayakta kalan sistem olan Seçimlerin düzgün yapılabilmesinde desteği olan tüm dostlara, Oy ve Ötesine ve tüm sandık görevlilerine çok teşekkür ediyorum.

Bu arada son bir noktaya dikkat çekmek istiyorum:

AKP’nin sandıklardaki örgütlenmesini gördünüz, peki parti dışı, oy ve Ötesi ve diğer gönüllüleri saymazsanız CHP’nin organizasyonu nasıldı?

Haydi DirenGezi artık bunları yaşadıktan sonra bir Cem Boyner 2.0 yaratabilir bu halk. Yeter ki 1% olduğumuz gerçeğini kabul edelim ve bunu daha yukarıya taşımanın gereklerini acı da olsa yerine getirelim.

Sonradan Ekleme:

Bu arada Sibel Edmonds Gezi Parkı hakkında içindeyken tam net göremediğimiz birçok olayı “Sibel Edmonds Explains the CIA’s “Reverse Engineering” of Erdogan” videosunda çok net olarak açıklıyor.

Gezi Parkı hakkındaki gerçekleri öğrenmek isteyen herkese bu videoyu izlemesini tavsiye ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.