Bu konuda ben böyle düşünmüyorum.
Kamil Kalkan
2

Hem Ipad hem de Kindle sahibi olarak söylemek isterim ki bir Ipad, Night Shift özelliği bile olsa, maalesef Kindle’ın yerini bence tutamaz. Yalnız kitabı pdf formatında değil de mobi formatında okumak çok önemli.

Piyasada e-kitapların pahalı olması bir yana açıkçası birçok kitabın e-kitap hali bile yok. Evet yayınevleri dijital kitapların korsana düşme ihtimalini yüksek görüyor olabilirler, son derecede haklılar ancak e-kitap okurlarını da biraz düşünseler çok iyi ederler. Başlarını ellerinin arasına alıp fikir üretseler eminim yasal olarak, korsana düşmeden kitaplarını biz e-kitap okurlarına ulaştırma yolunu bulabilirler. Biz de, en azından ben, seve seve, gönül rahatlığıyla, paramı vererek, emeğe saygı duyarak kitaplarımı okurum. Yüreğinize sağlık…

Like what you read? Give Serazad a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.