เมื่อ Curry != แกง

เมื่อวานดูรายการ 趣味どき เป็นซีรียส์เกี่ยวกับ curry (เคอรรี่) มีมาหลายตอนแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เริ่มตั้งแต่สิ่งที่บ้านเราเรียกว่า แกงกะหรี่ญี่ปุ่น (Japanese curry) จนเมื่อวานเกี่ยวกับแกงเผ็ดไทย

คนที่ดำเนินรายการคุณมิซึโน เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเคอรรี่ พูดถึงคำว่าแกงในประเทศไทยได้ดีทีเดียว จนผมต้องนั่งคิดทบทวนกับสิ่งที่เราเรียกว่าแกงไทยอีกครั้ง

เขาบอกว่าในประเทศไทยคำว่า curry คือแกง แต่ “แกง” จริงๆแล้วหมายถึงอาหารที่เป็นน้ำ ข้างราดแกง, แกงจืด, แกงเผ็ด ไม่ได้เจาะจงเหมือนคำว่า curry ซึ่งลองไปเปิดพจนานุกรมอังกฤษดูก็จะรู้ว่ามันคือแกงอินเดียที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศต่างๆ

ดังนั้นในมุมมองคนต่างชาติ Thai curry จะหมายถึง แกงเขียวหวาน, แกงเผ็ด, แกงกะหรี่ (ไม่รวมพวกแกงจืด, soup) เป็นต้น แต่ในไทยไม่มีชื่อเรียกแยกเฉพาะ คำว่าThai curry จึงนิยามได้ว่าเป็นอาหารเหลวที่มีเครื่องเทศเป็นหัวใจ ทีนี้เขาชี้ได้ตรงประเด็นมากว่า Thai curry มันต่างจาก Curry หรือ Indian curry อย่างไร เขาบอกว่าแกงของไทยคือ Fresh spice แล้วเอามาคั่วปรุงกับกะทิ, น้ำปลา ในขณะที่ Indian curry คือแกงที่ทำจากผงเครื่องเทศซะส่วนใหญ่ (ไม่ fresh)

เขาเอาเครื่องแกงไทยมาให้ผู้ร่วมรายการดม และก็อธิบายว่าทำมาจากอะไร รากผักชี, พริก, หอม, ใบมะกรูด, โหระพา, ข่า, กะปิ เสร็จแล้วก็ประยุกต์ทำเครื่องแกงเขียวหวานโดยใช้ของที่มีในญี่ปุ่นทำแกงเขียวหวาน น่ากินมาก

สรุปว่าสิ่งที่ได้ทบทวนเกี่ยวกับแกงเผ็ดไทยในครั้งนี้คือในได้รับรู้ว่ามันคือเครื่องเทศสด fresh spice นั่นเองที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงเผ็ดไทย

Like what you read? Give Poonlap Veerathanabutr a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.