Czas wycofać się z Facebooka

Dostałem bana na Facebooku. Ponieważ nie był to mój pierwszy raz, to tym razem na 30 dni. Nie piszę tego, żeby się Wam żalić – skłoniło mnie to raczej do prześledzenia polityki serwisu w tym zakresie i przemyślenia swojej obecności w nim.

Photo by Jesus Kiteque on Unsplash

Aby zachować bezpieczeństwo na Facebooku, niekiedy blokujemy pewne treści lub działania. Powiadom nas, jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd. Wprawdzie nie możemy sprawdzać poszczególnych zgłoszeń, ale przekazane opinie pomogą nam usprawnić sposoby zapewniania bezpieczeństwa na Facebooku (…)

Zdajemy sobie też sprawę, że ta blokada może być przykra. W trosce o to, aby Facebook był otwarty i przyjazny, staramy się uniemożliwiać przypadkowe wykorzystywanie Facebooka do niewłaściwych celów, nawet jeśli Twoim zdaniem podjęte przez Ciebie działania były dopuszczalne.

Ej, ale nie jestem orędownikiem jakiegoś stylu życiu offline, czy coś

Tekst ilustrują moje zdjęcia z Berlina. Więcej znajdziecie na Instagramie. Ironiczne, co? Spokojnie, pracuję nad tym.

Okej, to co robię?

Miałem poczucie, że przez 99% czasu przeglądam treści, które w gruncie rzeczy mnie nie obchodzą, żeby dokopać się do tych paru postów, które są dla mnie ważne.

Co dalej?

Tekst ilustrują moje zdjęcia z Berlina. Więcej znajdziecie na Instagramie. Ironiczne, co? Spokojnie, pracuję nad tym.

Jak pewnie widzicie…

--

--

Robię rzeczy w internecie. Nagrywam filmy i podcasty.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store