Caspar David Friedrich — “Monastery Graveyard in the Snow”

Yakında Ölmesi Muhtemel Sanatçılar

“Ortalama insan ömrü” ya da daha kibar hali ile “beklenen yaşam süresi” 67.2 olarak kabul ediliyor. Piero Manzoni 29 yaşında öldü. Bas Jan Ader 33 yaşından beri kayıp. 27 yaşında resim yapmaya karar veren Vincent van Gogh 37'sinde, Angus Fairhurst ise 41 yaşında intihar etti. Sevdiğiniz sanatçının ne zaman öleceği belli değilken “beklenen yaşam süresi”ni aşmış veya kıyısında gezinen bazı sanatçıların bir listesini yaptım:

 • Ellsworth Kelly (d. 1923) R.I.P.
 • Gustav Metzger (d. 1926) R.I.P.
 • Claes Oldenburg (d. 1929)
 • Yayoi Kusama (d. 1929)
 • Jasper Johns (d. 1930)
 • Robert Ryman (d. 1930)
 • John Baldessari (d. 1931)
 • Gerhard Richter (d. 1932)
 • Fernando Botero (d. 1932)
 • Ilya Kabakov (d. 1933)
 • Carl Andre (d. 1935)
 • Hans Haacke (d. 1936)
 • Frank Stella (d. 1936)
 • Jannis Kounellis (d. 1936) R.I.P.
 • David Hockney (d. 1937)
 • Edward Ruscha (d. 1937)
 • Georg Baselitz (d. 1938)
 • Richard Serra (d. 1939)
 • Vito Acconci (d. 1940) R.I.P.
 • Hans-Peter Feldmann (d. 1941)
 • Bruce Nauman (d. 1941)
 • Richard Tuttle (d. 1941)
 • James Turrell (d. 1943)
 • Phyllida Barlow (d. 1944)
 • Tony Cragg (d. 1945)
 • Anselm Kiefer (d. 1945)
 • Marina Abramović (d. 1946)
 • Chris Burden (d. 1946) R.I.P.
 • Jeff Wall (d. 1946)
 • Isa Genzken (d. 1948)
 • Richard Prince (d. 1949)
 • Jeff Koons (d. 1949)
Bu listeyi hazırlamaya başladığımda rahmetli On Kawara ve Chris Burden hala aramızdaydı.
Like what you read? Give Cihan Küçük a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.