TEDxUHasselt Aftermovie

Potvos video
Jan 2 · 2 min read

TEDxUHasselt is een dag vol briljante Vlaamse en internationale sprekers, die met mind-blowing verhalen je leven op zijn kop zetten. De Universiteit Hasselt (in Diepenbeek) wordt omgetoverd tot the place to be om een dag lang geïnspireerd te worden.

Ook zo een filmpje? Contacteer ons!

TEDxUHasselt ontvangt een divers publiek van alle afstudeerrichtingen aan de UHasselt, studenten van diverse hoge scholen, ondernemers en bedrijven. Met 700 gasten is TEDxUHasselt het op één na grootste non-profit netwerkevenement in Limburg en een van de grootste en oudste TEDx evenementen in België. De dag is gevuld met keynotes, interactieve workshops, mogelijkheden tot recruiten van studenten en een heuse netwerkreceptie om de dag mee af te sluiten.

Om de editie van 23 maart 2019 te helpen ondersteunen sponsorde Potvos video de montage van de aftermovie en keynotes.

Met trots kunnen we ook zeggen dat het organiserende team achter TEDxUHasseltbestaat uit studenten die werken bij Potvos en Headr van Wingmen. Samen met andere enthousiaste studenten maken we jaarlijks een topeditie van het symposium.

Eindresultaat

De aftermovie van TEDxUHasselt kan je hier bewonderen:

Volgende editie

Ook voor aankomende editie van TEDxUHasselt 2020 — No Worries zal Potvos de videoproductie ondersteunen. Van interne en externe promofilmpjes van het evenement, de montage van aftermovie en keynotes tot het maken van visuals op de videowall van 10 op 4 meter en de talrijke flatscreens.

Potvos video

Written by

Potvos maakt plezante bedrijfsvideo’s met een verhaal. Met een klein team van freelancers maken we leuke filmpjes in Hasselt.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade