JAV Afganistane: išmoktos pamokos

Pasirodė labai įdomus pranešimas apie JAV kariuomenės išmoktas pamokas Afganistane.

https://www.sigar.mil/interactive-reports/corruption-in-conflict/index.html

Įdomus jis tuo, kad labai aiškiai artikuliuojamos klaidos, kurias darė JAV taip vadinamose imperijų kapinėse. Yra ko pasimokyti ir mums, pernešant šią patirtį tiek į požiūrį į Ukrainą, tiek ir į savo pačių namus. Išversiu keletą išmoktų pamokų:

  • JAV vyriausybė turi prieš korupciją nukreiptas pastangas padaryti aukščiausiu prioritetu, kad užkirsti kelią korupcijai sutrukdyti pasiekti strateginių tikslų.
  • JAV agentūros turi sudaryti bendrą suvokimą apie korupcijos prigimtį ir mastą prieš pradėdami veiksmus priimančioje šalyje
  • JAV vyriausybė turi įvertinti kiek pagalbos priimančioji šalis (angl. host nation) gali įsisavinti ir agentūros turi gerinti savo galimybę efektyviai stebėti šią pagalbą.
  • JAV vyriausybė turi apriboti sąjungas su piktybiniais lyderiais (angl. malign powerbrokers) ir siekti subalansuoti trumpalaikes tokių santykių naudas su rizika, kad vėliau šie veikėjai prives prie sisteminės korupcijos
  • JAV strategijos ir planai turi įtraukti kovos su korupcija tikslus į savo stabilumo ir saugumo tikslus. Šiuo metu į kovos su korupcija priemones žiūrima kaip į alternatyvius tikslus.
  • JAV vyriausybė turi pripažinti, kad sisteminės korupcijos sprendimai yra iš principo politiniai. Taigi, JAV turi perteikti aukšto lygio politinę valią, kuri paskatintų priimančią šalį atlikti reformas reikalingas, kad JAV veiksmai nesukeltų korupcijos.

Reikia suprasti čia keletą niuansų. Jeigu vadams reikia tuo metu, remti, kad ir korumpuotą, bet naudingą kariniams tikslams žmogų, jie jį rems. Ar tai teisingas atsakymas? Žinoma, kad ne, bet tai dažnai yra kompromisas, tarp rėmimo kažko korumpuoto ir to regiono kontrolės perleidimo sukilėliams. Dilemos, kurios lengvai neišsisprendžia.

Ar gali taip būti, kad ateityje karių bendradarbiavimas su kariais tokiose situacijose remsis pirmiausia antikorupcinių priemonių diegimu ir sistemine kova su korupcija? Gal tada kai aš būsiu generolas, juokauju. Taigi, nors pamokos išmoktos, bet sunku pasakyti ar bus įsisavinta visa medžiaga. Labiausiai reikėtų tikėtis, kad tokio tipo konfliktų apskritai nebus ir šalys galės pagelbėti pačios sau.

Kadangi tikiu, kad anksčiau ar vėliau kariuomenė imsis korupcijos problemų sprendimo vienoje ar kitoje šalyje, bus tikrai įdomu pamatyti kaip tai įvyks. Iki šiol su korupcija tiesiogiai kovoja pavienės organizacijos, yra daroma nemažai tyrimų ir inicijuojamos valstybinės reformos/programos. Kariuomenė visgi dažnai veikia daug tikslingiau, konkrečiau ir efektyviau. Todėl įtariu, kad tai gali būt rimtas postūmis tvarkantis su šia problema.