75 วิธีฝึกความคิดสร้างสรรค์

การทำสิ่งเดิม ๆ เป็นประจำ ทำลายความคิดสร้างสรรค์
- Scarlet Thomas, Popco

25 สิ่งที่ต้องทำ

 1. อ่านหนังสือ
 2. ไปร้านโชว์ห่วยไกล้บ้าน
 3. ศึกษาเรื่องสี
 4. สืบค้นที่ห้องสมุด
 5. เล่นเกมอักษรไขว้
 6. จัดเตรียมพื้นที่
 7. ออกไปวิ่งขำ ๆ
 8. ต่อจิ๊กซอว
 9. ไปพิพิธภัณฑ์
 10. ไปสวนสาธารณะ
 11. ไปพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
 12. ฟังเพลง
 13. ดูเมฆ
 14. จ้องมองดาว
 15. ลองเล่นอะไรบ้า ๆ บ้าง
 16. เล่นเกมส์กลุ่มคำ ไบ้คำ
 17. ดูพจนานุกรมรูปภาพ
 18. ปรับตำแหน่งของสิ่งของใหม่
 19. ถ่ายรูป
 20. ทำอาหารใหม่ ๆ
 21. เข้าคอร์สออกกำลังกาย
 22. เข้าชมรมคนดูหนัง
 23. อยู่คนเดียวบ้าง
 24. ซื้อของลดราคาที่ Groupon
 25. ดูวงดนตรีนอกกระแส
ทำให้ไม่รู้ว่าต้นฉบับมาจากไหน คือ ความคิดสร้างรรค์
Albert Einstein

25 สิ่งเพื่อการเขียน

26. หกด

27. เขียนอย่างอิสระ

28. จุดจบที่เลือกได้

29. สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวละคร

30. ประดิษฐ์สูตร

31. ขีดเส้นอะไรไปเรื่อย

32. เขียนถึงใครสักคนที่เป็นเพื่อนสนิท

33. อธบิายเกี่ยวกับอาหารจานโปรด

34. เขียนเพลง

35. อธิบายตัวเองด้วยชื่อของหนัง

36. เขียนบทกวี ไฮ กุ

37. เขียนกวีแบบ Limeric

38. เขียนวิธีคำแซนด์วิช

39. สถานที่ท่องเที่ยวในฝัน

40. เขียนเกมและสร้างกฎขึ้นมา

41. เขียนจดหมายถึงรูปภาพทางประวัติศาสตร์

42. เขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคต

43. เขียนจดหมายถึงตัวเอง

44. เขียนจดหมายถึงแรงบันดาลใจของตัวเอง

45. สร้างคำขึ้นมาแล้วกำหนดความหมายด้วยตัวเอง

46. เขียนถึงความหวัง

47. เขียนถึงรัฐบาลชุดถัดไป

48. สุ่ม 10 สิ่งที่ชอบ

49. เขียนถึงความไฝ่ฝันที่จะต้องทำ

50. เขียนถึงสภาพอากาศ ณ ตอนนี้

ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้กล้าหาญ
Henri Matisse

25 สิ่งที่ต้องเรียนรู้

51. ความจริงเดียวกับสถานที่ใหม่

52. ศัพท์ใหม่

53. สูตรใหม่

54. วิธีทำภาพ GIF

55. วิธีถักนิทติ้ง

56. เรียนวาดภาพระบายสี

57. เรียนภาษาใหม่

58. เข้าห้องเรียนเขียนภาพ

59. เรียนรู้วิธีซ่อม เย็บ กางเกง

60. เย็บกระดุม

61. ต้มไข่

62. วิธีถักโคเช

63. เป่าแก้ว

64. ฝึกเต้นลีลาส

65. ฝึกยิงธนู

66. เล่นหมากรุก

67. เรียนถ่ายภาพ

68. ฟันดาบ

69. ปลุกสมุนไพร

70. ก่อไฟ

71. ทำสวน ปลูกพืช

72. ทำน้ำยาซักผ้า

73. วาดการ์ตูน

74. ทำงานประดิษฐ์

75. ทำชีวิตให้มีความหมาย อยู่กับปัจจุบัน

ที่มา https://www.pinterest.com/pin/138978338477895094/feedback/?sender_id=320107623422637271

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.