มาลองสร้าง Data-driven กับ Katalon กันหน่อย

หลังจากได้แนะนำ Katalon ไปเมื่อหลายวันก่อน วันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องการทำ Data-driven Testing กับ Katalon ก่อนอื่นเรามาลองดูความหมายของ Data-driven กันก่อนนะครับ

Data-driven Testing คือ การที่เรากำหนดชุดข้อมูลขึ้นมา เพื่อใช้ในการทดสอบ

เริ่มกันเลยนะครับ มีโจทย์อยู่ว่าเราต้องการทดสอบฟังชั่นการ Login โดยทดสอบจากเว็บไซต์ 
http://demoaut.katalon.com/profile.php#login

โดยมีเงื่อนไขและชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบมีดังนี้

Step ในการ Test ของผมจะประกอบไปด้วย
- Go to URL: http://demoaut.katalon.com/profile.php#login
- Input Username
- Input Password
- Click Login Button
- Verify Result
- Close Browser

เมื่อทุกอย่างพร้อมก็เปิด Katalon มากันเลยนะครับ จากนั้นทำการบันทึกขั้นตอนการทดสอบตามที่เราวางแผนไว้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ

อย่าลืมกำหนด Variable ให้กับข้อมูลที่เราจะรับมาใส่ใน Textbox และ Expected Result ก่อนนะครับดังนี้

ขั้นตอนต่อมาเรามากำหนด Data-driven กันนะครับ โดยผมเลือกใช้ Excel จริงๆ แล้ว Katalon สามารถกำหนดมาได้จากอีกหลายแหล่งข้อมูลเลยนะครับ

หลังจากนั้นเรามากำหนด Test Suites เพื่อเลือก Test Case ที่จะใช้ทดสอบ รวมกับข้อมูลจาก Excel ที่เรากำหนดขึ้นมาก็จะได้ตามนี้นะครับ

เมื่อทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้ว เราก็สามารถทดลอง Execute Test ได้เลยนะครั

ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถทำ Data-Driven เพื่อทำการทดสอบกับ Testcase ที่มีได้อย่างไม่ยากเย็นนัก เมื่อเทียบกับหลายๆ เครื่องมือที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับ

จุดที่อยากให้สังเกตคืิอ ขั้นตอนการทำงาน จะเห็นว่าผมไม่ได้เริ่มจากการนำเครื่องมือเข้ามาจับ แต่เริ่มจากการกำหนดเงื่อนไขการทดสอบ กำหนดชุดข้อมูลที่จะทำการทดสอบ หลังจากนั้นกำหนดขั้นตอนการทดสอบ ทุกกระบวนการให้ชัดเจนก่อนการเริ่มสร้าง Automated Test Script

ก็อยากฝากเน้นย้ำไว้ว่า

Automated Test ไม่ได้เริ่มจากเครื่องมือ แต่เริ่มจากการที่เราเข้าใจปัญหา และสิ่งที่กำลังจะทำให้ชัดเจนเสียก่อน แล้วจึงลงมือทำมัน ^^