A modicum of happiness!

ଅନ୍ତରର କଥା କହି ପାରିବାକୁ ଚାହେ ଯେବେ ମନ,
ଖୋଜି ବୁଲେ ପାଇବାକୁ ସେ କିଞ୍ଚିତ ସେନେହର ଚିହ୍ନ,
ଅସରନ୍ତା ପଥ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କଟେ ରାତି ଆଉ ଦିନ,
ଯାହାକୁ ହୃଦ୍-ବିନିମୟ କରି ଅପସରିବ ଏ ମ୍ଳାନ।

ଆକାଶର ତାରା ସଙ୍ଗେ ସିନା ଅଛି ରାତିର ଯେ ଜହ୍ନ,
ସାଗରର ଜଳ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ବି ଅଗଣିତ ମୀନ,
ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖି କେତେ କେତେ ଯେ ଜୀବନ,
ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ହରଷ ଲୋଡ଼େ ଏହି ପ୍ରାଣ।

କିଏ ଅଛ ଶୁଣ ଡାକ ମୋର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କୁ ଘେନ,
ଯଦି ଜାଣିଛ ସତରେ, କହିଦିଅ ତାହାର ସନ୍ଧାନ,
ସୁର୍ଯ୍ୟର କିରଣୁ କାକର କରେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରଣ,
ସେହିପରି ହୋଇ ଯାଉ ଏ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଜନ।

https://soundcloud.com/pradeepta-mohanty/a-modicum-of-happiness

Sweet dreams Apple!!!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated pradeepta mohanty’s story.