ประกันเงินออม จำเป็นแค่ไหน ?

prakan smile
1 min readAug 27, 2023

ความจำเป็นในการมี ประกันเงินออม นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เป้าหมายในการออมเงิน ความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน และสถานะทางการเงินในปัจจุบันของผู้เอาประกัน

สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีเป้าหมายใน การออมเงิน เพื่อใช้ในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาบุตร หรือเกษียณอายุ การทำประกันเงินออมก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากประกันเงินออมจะช่วยสร้างวินัยในการออมเงิน และให้ความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้เอาประกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันจำกัด หรือมีสถานะทางการเงินไม่มั่นคง การทำประกันเงินออมอาจไม่จำเป็นเท่ากับบุคคลทั่วไปที่มีเป้าหมายในการออมเงินชัดเจนและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาถึงประเภทของประกันเงินออมให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เช่น ประกันเงินออมแบบสะสมทรัพย์แบบมีประกันชีวิตตลอดชีพ หรือประกันเงินออมแบบสะสมทรัพย์แบบไม่มีประกันชีวิต เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว ความจำเป็นในการมีประกันเงินออมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำประกัน

สำหรับข้อดีของการทำประกันเงินออม

  • ช่วยให้สร้างวินัยในการออมเงิน
  • ให้ความคุ้มครองชีวิตให้กับผู้เอาประกัน
  • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
  • สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามความต้องการ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาบุตร หรือเกษียณอายุ

ข้อเสียของการทำประกันเงินออม

  • ผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อครบกำหนดสัญญาขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของบริษัทประกัน ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้ อาจทำให้กรมธรรม์ขาดอายุความ และไม่สามารถได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้

ดังนั้น ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำประกัน

fwd ประกันเงินออม 15 ปี

fwd ประกันเงินออม 15 ปี ดีไหม

การซื้อประกันเงินออมที่มีระยะเวลา 15 ปีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการการเงินของคุณ เราจะมาพิจารณาบางปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อคุณตัดสินใจซื้อประกันเงินออมที่มีระยะเวลา 15 ปี:

วัตถุประสงค์การเงิน: คุณต้องการใช้เงินในอนาคตในวัตถุประสงค์ใด โดยปกติประกันเงินออมมักมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานและมักมีข้อจำกัดในการถอนเงินก่อนกำหนด 15 ปีอาจเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินสำหรับการเลี้ยงชีพหลังเกษียณหรือวัตถุประสงค์การเงินอื่นๆ ในอนาคต แต่ควรพิจารณาว่าเงินนี้จะถูกประกันความคุ้มครองอย่างไร

รายได้และความสามารถในการออม: การซื้อประกันเงินออมที่มีระยะเวลา 15 ปีอาจต้องการการชำระเงินเป็นระยะๆ ซึ่งคุณควรตรวจสอบว่าคุณสามารถรับผิดชอบการชำระเงินนี้ได้โดยไม่มีปัญหากับสถานการณ์การเงินของคุณ

อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน: คุณควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดในประกันเงินออม และวิเคราะห์ว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากการลงทุนนี้เปรียบเทียบกับตัวเลือกการลงทุนอื่นๆ ที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่ามันคุ้มค่าหรือไม่

ค่าใช้จ่าย: ควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประกันเงินออม รวมถึงค่าประกัน ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมถอนเงิน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีผลในการลดผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ความคุ้มครอง: คุณควรรีบทราบถึงรายละเอียดของนโยบายประกันเงินออม รวมถึงความคุ้มครองในกรณีที่คุณล้มเหลวหรือสูญเสีย และข้อจำกัดในการรับผลตอบแทน

สรุปแล้ว การซื้อประกันเงินออมที่มีระยะเวลา 15 ปีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์การเงินของคุณ คุณควรพิจารณารายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบกับตัวเลือกการลงทุนอื่นๆ ที่มีอยู่ และคุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อประกันเงินออมดังกล่าว

fwd ประกันเงินออม 20 ปี

fwd ประกันเงินออม 20ปี ดีไหม

ารเลือกซื้อประกันเงินออมที่มีระยะเวลา 20 ปีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์การเงินของคุณ ตัวเลือกนี้มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาดังนี้

ข้อดีของประกันเงินออม 20 ปี

ระยะเวลาการลงทุนยาว: การลงทุนเงินในประกันเงินออมที่มีระยะเวลา 20 ปีสามารถช่วยให้เงินของคุณมีโอกาสเติบโตมากขึ้นในระยะยาว ซึ่งเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์การเงินที่ต้องการสร้างมูลค่าเงินในอนาคต เช่น การเตรียมการเลี้ยงชีพหลังเกษียณหรือการสร้างก้อนทุนให้ลูกหลาน

ความมั่นคง: ประกันเงินออมมักมีความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากมีการรับรองความคุ้มครองจากบริษัทประกัน ซึ่งอาจช่วยปกป้องเงินของคุณในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ข้อเสียของประกันเงินออม 20 ปี

ข้อจำกัดในการถอนเงิน: ประกันเงินออมมักมีข้อจำกัดในการถอนเงินก่อนกำหนดระยะเวลา 20 ปี การถอนเงินก่อนกำหนดอาจมีค่าใช้จ่ายและอาจเสียผลตอบแทนที่คาดหวัง

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยในประกันเงินออมมักจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่คงที่และมักจะต่ำกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหากลงทุนในที่อื่น

ค่าใช้จ่าย: ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประกันเงินออม เช่น ค่าประกัน ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมถอนเงิน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจส่งผลในการลดผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

การคาดหวังผลตอบแทน: คุณควรตรวจสอบว่าผลตอบแทนที่คุณคาดหวังจากประกันเงินออม 20 ปีนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเงินของคุณหรือไม่ หากคุณมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น อาจต้องพิจารณาตัวเลือกการลงทุนอื่น

สรุปแล้ว การซื้อประกันเงินออมที่มีระยะเวลา 20 ปีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์การเงินของคุณ คุณควรพิจารณารายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบกับตัวเลือกการลงทุนอื่นๆ ที่มีอยู่ และคุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อประกันเงินออมดังกล่าว ด้วยความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ

--

--