Det er ikke “bare sådan”

Indrømmet. Når du er færdig med at læse denne medium, så vil du måske gå tilbage for at tjekke at manden bag ikke er en 60'årig mand med hang til pibe og fremmedhad. Men jeg har opdaget en ting, som mit hoved ikke kan slippe, når jeg snakker med andre. For vi lider af sproglig tourettes. Det hele drejer sig om ét lorteord, som rigtig mange jeg kender, er begyndt at frekventere mere end amerikanere siger “oh my god i boligprogrammer”. Nemlig ordet “sådan”.

Lad mig give et par eksempler på de forkvabelser talesproget er rendt ind i.
1. <Han kom kørende i sådan en varebil, og så fik vi sådan en durum.> Kig på sætningen. “Sådan” har absolut ingen værdi for den sætning, medmindre at personen her peger på en bestemt type af varebil, eller en bestemt type durum (men hvem fanden peger på durummer). “Sådan” er her blevet en erstatning for “øh”. Et godt gammeldaws fyldord.

2. <så kom Peter ind, og han var sådan: “jeg er totalt træt”, og jeg var sådan lidt: “det er jeg også”>. En super velformuleret sætning, hvis dit formål med samtalen var at lyde som Lauren fra Laguna Beach, men der sidder rimelig mange smukke udsagnsord på bænken, mens “sådan” får fuld spilletid og spiller helt af Bendtner til. “Sådan” er altså fordanskningen af det amerikanske like, som ellers lyder vildt cool (nej). Problemet med like/sådan er, at det fjerner alle nuancer i sætningen. Råbte han, hviskede du måske noget tilbage? Eller rendte I bare rundt og var sådan?

3.<Jeg så, at Morten skvattede. og jeg var bare sådan “holy fuck”> 
Du tænkte. Selvom det måske kan virke lidt usandsynligt, når du konstant “bare er sådan”, så er du istand til at tænke. Så du tænkte holy fuck. Denne brug af “sådan” er nok den værste. For den fratager faktisk din historie power. For “bare” tager noget af styrken af dit holy fuck, så du måske i sidste ende bare tænkte “holy okay”.

For ikke at ligge ordet i graven, så kommer her tips til at bruge ordet “sådan”, uden at lyde omg like a idiot.

A: Til at forstærke en sætning: “det var sådan en pik”. Fallos er i så fald større end den normale størrelse. Sætningen kræver at man ligger et tryk på ordets første stavelse.

B: Refererende til et subjekt i en given samtale. “Jeg er rasende over Gunnars polterabend-kage, jeg forstår ikke at nogen ville servere sådan en kage”.

C: For at angive en forsigtighed eller tøvende. “Jeg er som sådan helt tilfreds med min nye page-frisure. “

Ordet behøver ikke at dø, og beklager hvis du føler dig ramt, men når jeg overhører dette:

“Jeg var sådan: “okay, så gør vi det”, men så var han sådan “lad nu være med at være sådan”, og så var jeg bare sådan “ej slap dog af”, det er bare sådan lidt dårlig stil ikke?

…. Så får det mig til at drikke en rom. SÅdan en rom. (jeg peger på et stort glas)

P.S. Folk der snakker med norske ord efter at have set Skam er nogle 
Bok-undermålere.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.