Parlak Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Cilt Bakımı
Jul 7 · 1 min read

Cildiniz sağlığınızı yansıtır. Cildiniz vücudunuzu dış etkenlerden koruyan bir çadır gibidir ve çok değerlidir. İyi bir cilde sahip olmak için onu iç ve dış etkenlerden koruyan sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelisiniz. Cildiniz sahip olduğunuz herşeydir, yani günlük alışkanlıklarınız bu yüzden önemlidir.

Parlak Cilt Bakımı için Etkili Tavsiyeler

-Hardal Yağı kullanırsanız cildinizi parlak bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

- Bol bol su için… Su cildinizi temizler ve nemlendirir. Yüzünüz sabah ve akşam yatmadan önce olmak üzere günde iki kere yıkayın. Cildinizi temizledikten sonra canlandrıcı ve nemlendirici uygulayın. Canlandırıcılar cildinizin yağ dengesini korur ve makyaj temizleme sonrasındaki olumsuz etkileri giderir.

- Nemlendiriciler yağlı cilde sahip insanlar için de yararlıdır. Cilt tipinize en uygun nemlendiriciyi alabilirsiniz.

- Güneşten korunun. Güneş cildinizi kırıştırır, kurutur, lekelere, benlerin büyümesine neden olur. Cilt kanserlerinin çuğu güneş sebebiyle ortaya çıkar. Dışarı çıkmadan önce her zaman en az 15 SPF koruma faktörlü koruyucular kullanın.

- Cilt problemleriniz varsa bir cilt uzmanına başvurun. Cildiniz mükemmel olmayabilir. Akne, sivilce, kuruluk, lekelenme gibi sorunlarınız varsa profesyonel bir cilt uzmanıyla görüşün.

- Kontrollü ve sağlıklı beslenin. Kızarmış ve yağlı yiyeceklerden uzak durun.

- Kendinize özen gösterin. Hayatınız çok yoğun olabilir ancak cildinize de vücudunuzun diğer bölümleri gibi özen göstermelisiniz.

- Cildinizdeki değişiklikleri yakından takip edin. Farklı belirtiler cilt kanseri olabilir. Bu tür bir şüpheniz olursa doktora görünmenizde yarar var.

Cilt Bakımı

Written by

Cilt bakımının nasıl yapılabileceği ile alakalı çözümleri anlatan platformdur. İçeriğinde bakım kürleri, bakım teknikleri, doğal bakım gibi bilgiler yer alıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade