บินไปกับเจ้านก Phalcon [PHP Framwork]การติดตั้ง ตอนแรก

Phalcon Framework ?

Phalcon เป็น เฟรมเวิร์คตัวนึงที่เคลมตัวเองว่าเร็วมากและเป็นแบบ Full-Stack และที่หน้าเว็บของเขา่เขียนว่า A full-stack PHP framework delivered as a C-extension

มี FEATURES ที่ครบครัน ที่สำคัญมี DEV TOOLS ที่ช่วยในการสร้างโปรเจคและไฟล์ต่างๆ สามารถ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://phalconphp.com

การติดตั้ง บน Xampp / Windows

  1. ดาวน์โหลด DLL ที่ https://github.com/phalcon/cphalcon/releases
  2. นำไปวางที่ C:\xampp\php\ext

3. แก้ไขไฟล์ php.ini ทำการเพิ่ม extension=php_phalcon.dll

4.ทำการ Restart Apache

หลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ที่ php info page จากมี ส่วนของ Phalcon ขึ้นมาแบบนี้