ДОВІДКА Про результати проведення позапланової перевірки діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДОВІДКА

21 серпня 2018 року м. Київ

Про результати проведення позапланової

перевірки діяльності Державної служби

України з безпеки на транспорті

На виконання наказу Міністерства інфраструктури України
від 10.07.2018 № 188-Г «Про проведення позапланової перевірки діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті», на підставі листа Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України від 15.05.2018 № 14/1/4–3516, комісією з проведення позапланової перевірки діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті (далі — Комісія) у складі:

начальника Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Нехарошова В. М., голови комісії;

заступника начальника Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу — начальника відділу внутрішніх розслідувань Міністерства інфраструктури України
Шапоренка М. М., заступника голови Комісії;

заступника директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень — начальника відділу розвитку та регулювання ринку автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України Кубальської-Колтунович С. С., заступника голови Комісії;

головного спеціаліста відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Бігунця Д. В., заступника голови Комісії;

заступника начальника відділу запобігання та виявлення корупції Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України
Крамарчука В. І., члена Комісії;

головного спеціаліста відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Рибака В. Л., члена Комісії;

головного спеціаліста відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Вацика С. В., члена Комісії;

головного спеціаліста відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Скряги В. В., члена Комісії;

завідувача сектору державного фінансового моніторингу Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Комарова С. А., члена Комісії;

головного спеціаліст сектору державного фінансового моніторингу Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Яреми С. А., члена Комісії;

головного спеціаліста відділу запобігання та виявлення корупції Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України Бригінець А. В., члена Комісії;

у період з 16.07.2018 по 14.08.2018 включно проведено позапланову перевірку діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті
(далі — Укртрансбезпека), за результатами якої встановлено наступне.

Щодо інформації, яка стала підставою для проведення позапланової перевірки

Підставою для проведення зазначеної позапланової перевірки діяльності Укртрансбезпеки був лист Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України від 15.05.2018
№ 14/1/4–3516.

У тексті вищезазначеного листа міститься наступне (цитата): «…Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 05.04.2018 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42018101070000081 затримано співробітника Державної служби України з безпеки на транспорті при одержанні ним неправомірної вигоди від керівника підприємства — перевізника за протиправне надання дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Крім того, встановлено, що співробітники Укртрансбезпеки здійснюють видачу незаповнених та завідомо підроблених бланків дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, хоча в Єдиній інформаційній системі Укртрансбезпеки рахуються за іншими фізичними та юридичними особами, ніж насправді були видані…….З урахуванням викладеного, прошу призначити проведення перевірки з питань дотримання посадовими особами Укртрансбезпеки вимог Порядку видачі, оформлення та зберігання дозволів на міжнародні вантажні перевезення, затвердженого наказом Мінтрансу
від 20.08.2004 № 757 за перше півріччя 2018 року…
».

З метою проведення комплексного вивчення питань, пов’язаних із видачею, обліком, зберіганням та поверненням дозволів на міжнародні перевезення вантажів Комісією Мінінфраструктури встановлено наступне.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Відповідно до частини третьої статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обліку та обміну визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Відповідно до пункту 1.2 Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Мінтрансу від 20.08.2004 № 757, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.04.2004 за № 1075/9674
(далі — Порядок) цей порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі — дозвіл), їх обміну та обліку.

Відповідно до пункту 3.1 Порядку оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів уповноваженого органу та її територіальних органів (далі — пункт видачі дозволів) (уповноваженим органом у контексті Порядку є Укртрансбезпека).

Комісія Мінінфраструктури зазначає, що під час проведення зазначеної перевірки використовувалась інформація, яка міститься в Єдиній інформаційній системі Укртрансбезпеки у розділі «Автоматизоване робоче місце «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення» (далі — ЄІС), доступ до якої здійснювався та надавався безпосередньо через в. о. заступника начальника Управління — начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Зіника О. Б.

Щодо знищення повернутих бланків дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року.

З метою забезпечення проведення комплексної перевірки дотримання порядку видачі, обліку та повернення дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року, а також забезпечення належного зберігання вищезазначених дозволів Міністром інфраструктури України Омеляном В. В. надано окреме доручення від 21.06.2018 № 411/14–2/11–18 керівнику Укртрансбезпеки Дідківському В. М.

Пунктом 1 вищезазначеного окремого доручення керівнику Укртрансбезпеки Дідківському В. М. доручено забезпечити зберігання використаних дозволів на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення та відривних листів до бортових журналів ЄКМТ за перше півріччя 2018 року.

Пунктом 2 вищезазначеного окремого доручення керівнику Укртрансбезпеки Дідківському В. М. доручено проводити знищення використаних дозволів на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення та відривних листів до бортових журналів ЄКМТ за перше півріччя 2018 року виключно за попередньою письмовою згодою Мінінфраструктури.

З метою проведення перевірки повернутих бланків дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року Комісією Мінінфраструктури 18.07.2018 здійснено виїзд до адміністративної будівлі Укртрансбезпеки, яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 57. На прохання Комісії Мінінфраструктури представниками Укртрансбезпеки не було пред’явлено повернуті бланки дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року у зв’язку з їх знищенням. Під час проведення огляду приміщень, у яких ймовірно могли зберігатися повернуті дозволи, Комісією Мінінфраструктури було констатовано їх відсутність.

На підставі вищезазначеного, 18.07.2018 Комісією Мінінфаструктури складено Акт про відсутність повернутих бланків дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року.

Таким чином, Комісія Мінінфраструктури не має об’єктивної можливості провести комплексну та всебічну перевірку повернутих бланків дозволів за перше півріччя 2018 року, а також провести їх звірку з інформацією, яка міститься в Єдиній інформаційній системі Укртрансбезпеки у зв’язку з їх знищенням.

З метою з’ясування причин та передумов знищення дозволів Комісією Мінінфраструктури надано запит до Укртрансбезпеки та отримано наступну інформацію.

Відповідно до листа Укртрансбезпеки від 23.07.2018 № 6090/02/15–18 за підписом в. о. голови Укртрансбезпеки Дідківського В. М. (цитата): «…Укртрансбезпека провела утилізацію бланків дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення за перше півріччя 2018 року на підставі пунктів 5.2–5.3.Порядку…».

У ході проведення позапланової перевірки Комісією Мінінфраструктури встановлено, що 13.07.2018 Комісією з утилізації бланків дозволів здійснено відібрання для знищення повернутих бланків дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року.

Зазначена Комісія з утилізації була створена на підставі наказу Укртрансбезпеки від 29.03.2018 № 312.

За результатами роботи Комісією з утилізації було складено відповідний Акт від 13.07.2018.

Так, відповідно до інформації, яка міститься в Акті від 13.07.2018 членами Комісії з утилізації здійснено відібрання бланків дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні у кількості 407 539 штук, які використані (повернуті) українськими перевізниками у І-ІІ кварталах 2018 року.

Разом із цим, Комісія Мінінфраструктури встановила, що зазначений Акт було підписано начальником Управління організації роботи Укртрансбезпеки Тришкалюком І. М., головним спеціалістом відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Зіником О. Б., старшим державним інспектором відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Савицьким В. Р., начальником відділу організації пасажирських перевезень управління надання послуг на наземному транспорті Лавруком Я. В. та старшим державним інспектором відділу контролю ліцензійних вимог
Лабаєм Н. Я.

Слід зазначити, що зазначений Акт від 13.07.2018 було затверджено
в. о. Голови Укртрансбезпеки Дідківським В. М. з проставлянням відповідної гербової печатки Укртрансбезпеки.

За результатами опрацювання Акта від 13.07.2018 Комісією Мінінфраструктури виявлено ряд суттєвих порушень.

Так, всупереч рекомендаціям Комісії Мінінфраструктури, які закріплені у Довідці про результати позапланової перевірки діяльності Укртрансбезпеки
від 21.03.2018 відбір повернутих бланків дозволів здійснювався без попередньої інвентаризації по видах, типах та країнах приналежності.

Разом із цим, Комісія встановила, що службовими особами Укртрансбезпеки, які здійснювали відбір повернутих дозволів та утилізацію не проводився їх підрахунок, а загальна сума відібраних дозволів у значенні 407 539 штук не відповідає дійсності.

Так, Комісією Мінінфраструктури в ході проведення аналітичної роботи, порівнюючи інформацію, яка міститься в Єдиній інформаційній системі Укртрансбезпеки (406 044 штуки) та інформацію, надану листом від 23.07.2018 № 6090/02/15–18 (406 115 штук) виявлено розбіжність між знищеними та фактично повернутими дозволами на міжнародні вантажні перевезення у кількості 71 штуки.

Таким чином, членами Комісії з утилізації бланків дозволів було завищено загальну кількість повернутих дозволів на 71 штуку.

Окрім цього, Комісія Мінінфраструктури встановила, що підрахунок повернутих дозволів на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення за перше півріччя 2018 року не проводився взагалі.

Так, у своїх письмових поясненнях член Комісії з утилізації бланків дозволів Зіник О. Б. пояснив наступне (цитата): «…наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1075/9674 не передбачено підрахунок дозволів під час знищення повернутих бланків. Комісією з утилізації бланків дозволів було здійснено відбір для подальшої передачі використаних бланків дозволів…».

Аналогічні за текстом пояснення надали інші члени Комісії з утилізації, а саме Лабай Н. Я. та Лаврук Я. В.

Окрім цього, Комісією Мінінфраструктури встановлено, що фактичне знищення повернутих бланків дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року здійснювалось у ПрАТ «ВЗП-2».

Так, у ході проведення перевірки Комісією Мінінфраструктури отримано копію Акта від 13.07.2018 (без номеру) Комісії ПрАТ «ВЗП-2», у якому зазначено наступне (цитата): «…Ми, що нижче підписалися, Комісія ПрАТ
«ВЗП-2» із знищення бланків дозволів у складі Голови Кожемяки К. П., та її членів Вавілова О. В., у присутності представників Укртрансбезпеки Тришкалюка І. М., Зіника О. Б., Лаврука Я. В., Савицького В. Р., Лабая Н. Я. склали акт про те, що від Укртрансбезпеки було отримано та знищено в ПрАТ «ВЗП-2» шляхом пресування з подальшою переробкою бланки дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні у загальній кількості 407 539 штук. Вага паперових відходів складає 2170 кг
…». У нижній частині Акта містяться підписи голови Комісії Кожемяки К. П., члена Комісії Вавілова О. В., та представників Укртрансбезпеки Тришкалюка І. М.,
Зіника О. Б., Лаврука Я. В., Савицького В. Р. та Лабая Н. Я.

З метою з’ясування правових підстав взаємовідносин Укртрансбезпеки з ПрАТ «ВЗП-2» щодо знищення бланків дозволів Комісією встановлено наступне.

Листом від 26.07.2018 № 6319/07/15–18 Укртрансбезпека повідомила таке: «…під час взаємодії з організацією, яка проводить знищення повернутих бланків дозволів, Укртрансбезпека керується статтею 205 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що правочин може вчинятись в усній або письмовій формі. З цим зазначаємо, що правовідносини сторін щодо знищення, утилізації бланків дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом були встановлені у письмовій формі та зафіксовані у документі, що додається до цього листа та є підтвердженням правових дій Укртрансбезпеки стосовно дотримання вимог Порядку…».

Зважаючи на викладене, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку що Укртрансбезпека, як центральний орган виконавчої влади, не має офіційних задокументованих взаємовідносин із суб’єктом господарювання приватного сектору економіки ПрАТ «ВЗП-2» здійснюючи при цьому дії із знищення бланків дозволів. Разом із цим, Укртрансбезпекою не надано інформації та підтверджуючих документів стосовно оплати зазначених послуг та /або надання таких послуг на безоплатній основі.

Враховуючи вищезазначене, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку, що членами Комісії з утилізації бланків дозволів за перше півріччя 2018 року Зіником О. Б., Тришкалюком І. М.. Лавруком Я. В., Савицьким В. Р. та Лабаєм Н. Я. не виконано належних дій щодо об’єктивного підрахунку та утилізації фактично повернутих дозволів за перше півріччя 2018 року та внесено до Акта від 13.07.2018 завідомо недостовірні відомості.

Таким чином, всі вищезазначені обставини дають можливість зробити обгрунтований висновок про те, що контроль за порядком видачі, обліку та поверненням бланків за перше півріччя 2018 року не проводився, а кількість знищених бланків за перше півріччя 2018 року не відповідає дійсності.

Щодо службових осіб Укртрансбезпеки, відповідальних за невиконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 № 411/14–2/11–18

З метою з’ясування конкретних службових осіб Укртрансбезпеки, відповідальних за невиконання окремого доручення Міністра інфраструктури України від 21.06.2018 № 411/14–2/11–18 Комісією Мінінфраструктури встановлено наступне.

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 Міністр інфраструктури України видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади.

Відповідно до підпункту 15 пункту 12 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 Голова Укртрансбезпеки забезпечує виконання Укртрансбезпекою наказів та доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 263-р на першого заступника Голови Укртрансбезпеки Дідківського В. М. покладено виконання обов’язків Голови Укртрансбезпеки у зв’язку з відстороненням Голови Державної служби України з безпеки на транспорті Ноняка Михайла Васильовича від виконання повноважень за посадою.

Відповідно до пункту 1.15 Розподілу обов’язків між Головою, першим заступником Голови та заступником Голови Укртрансбезпеки, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 25.05.2017 № 512 Голова Укртрансбезпеки забезпечує виконання Укртрансбезпекою наказів та доручень Міністра інфраструктури України з питань, що належать до компетенції Укртрансбезпеки.

Відповідно до тексту окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 забезпечення виконання а також контроль виконання вищезазначеного окремого доручення покладено на в. о. Голови Укртрансбезпеки Дідківського В. М.

Враховуючи те, що повернуті бланки дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року було знищено, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку, що в. о. Голови Укртрансбезпеки Дідківським В. М. не забезпечено виконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 в повному обсязі.

Разом із цим, наявність в Акті від 13.07.2018 підпису та гербової печатки під грифом «ЗАТВЕРДЖУЮ» в. о. Голови Укртрансбезпеки Дідківського В. М. свідчить про свідоме ігнорування останнім доручення Міністра інфраструктури України.

Враховуючи той факт, що знищення дозволів позбавило можливості провести їх об’єктивну перевірку, а також наявність масових та системних порушень порядку видачі та повернення дозволів, виявлених у ході попередніх перевірок, Комісія Мінінфраструктури не виключає наявності мотиву у
в. о. Голови Укртрансбезпеки Дідківського В. М. приховати від контролюючого органу докази можливих протиправних діянь службових осіб Укртрансбезпеки.

Окрім цього, Комісією Мінінфраструктури досліджено діяльність інших службових осіб Укртрансбезпеки, відповідальних за виконання окремого доручення Міністра інфраструктури України від 21.06.2018 № 411/14–2/11–18.

Відповідно до реєстраційно-контрольної картки окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 в. о. Голови Укртрансбезпеки Дідківським В. М. 21.06.2018 визначено головними виконавцями заступника директора Департаменту надання адмінпослуг — начальника Управління надання послуг на наземному транспорті Хоменця Я. В. та заступника начальника Управління надання послуг на наземному транспорті — начальника відділу ліцензування наземного транспорту Боднар О. М.

23.06.2018 Хоменцем Я. В. визначено безпосереднім виконавцем зазначеного окремого доручення старшого державного інспектора відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення
Савицького В. Р., до відома — Деркач В. М.

Слід зазначити, що протягом періоду проведення перевірки заступник директора Департаменту надання адмінпослуг — начальник Управління надання послуг на наземному транспорті Хоменець Я. В. перебував у відпустці та на час підписання даної Довідки звільнився з роботи.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року заступник директора Департаменту — начальник Управління надання адмінпослуг на міжнародні автомобільні перевезення Деркач В. М. на момент отримання резолюції 23.06.2018 знаходився на роботі. У період з 28.06.2018 по 17.07.2018 Деркач В. М. знаходився у відпустці.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року старший державний інспектор відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Савицький В. Р., як головний виконавець зазначеного окремого доручення у період з 23.06.2018 (дата отримання резолюції) до 13.07.2018 включно знаходився на роботі, та, відповідно був ознайомлений з інформацією, зазначеною в окремому дорученні.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року начальник Управління організації роботи Тришкалюк І. М. у період з 23.06.2018 по 13.07.2018 перебував на роботі.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року в. о. заступника начальника Управління — начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Зіник О. Б., як посадова особа, відповідальна за організацію видачі, повернення, обліку та зберігання дозволів у період з 23.06.2018 по 27.06.2018 знаходився в основній щорічній відпустці. У період з 02.07.2018 по 13.07.2018 (дата знищення дозволів) Зіник О. Б. знаходився на роботі.

Враховуючи те, що окреме доручення від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 було доведено до відома підлеглого Зіника О. Б. — Савицького В. Р., Зіник О. Б.,
як в. о. керівника відповідального підрозділу мав об’єктивну можливість ознайомитися із змістом окремого доручення.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року начальник відділу організації пасажирських перевезень Лаврук Я. В. у період з 23.06.2018 по 13.07.2018 знаходився на роботі та мав об’єктивну можливість ознайомитися із змістом окремого доручення, як підлеглий працівник головного виконавця Хоменця Я. В.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року старший державний інспектор відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Лабай Н. Я. у період з 23.06.2018 по 13.07.2018 знаходився на роботі та мав об’єктивну можливість ознайомитися із змістом окремого доручення, як співробітник структурного підрозділу, який був головним виконавцем вищезазначеного окремого доручення.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року начальник відділу організації пасажирських перевезень управління надання послуг на наземному транспорті Лаврук Я. В. у період з 23.06.2018 по 13.07.2018 (дата знищення дозволів) знаходився на роботі.

Відповідно до наказів Укртрансбезпеки від 02.07.2018 № 648-В та
від 02.07.2018 № 654-В заступник директора департаменту — начальник управління надання послуг на наземному транспорті Хоменець Я. В. перебував у відпустці у період з 02.07.2018 по 15.07.2018 включно, та з 16.07.2018 по 30.07.2018 включно.

Таким чином, на момент знищення повернутих бланків дозволів за перше півріччя 2018 року Хоменець Я. В. не знаходився на роботі та перебував у відпустці.

Відповідно до витягу з табелю обліку робочого часу за червень-липень 2018 року в. о. заступника директора Департаменту — начальника Управління надання адмінпослуг на наземному транспорті Боднар О. М. на момент отримання окремого доручення перебувала у закордонному відрядженні. Попри це, у період з 25.06.2018 по 13.07.2018 (дата знищення дозволів) Боднар О. М. знаходилась на роботі.

У своїх письмових поясненнях від 27.07.2018 Боднар О. М. зазначила наступне (цитата): «…Окреме доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 № 411/14–2/11–18 я особисто не бачила, оскільки в день його надходження до Укртрансбезпеки знаходилась у закордонному відрядженні.

Про заборону знищення дозволів мені нічого відомо не було.

В день знищення, а саме 13.07.2018 я перебувала на роботі. Жодних вказівок щодо знищення дозволів я не давала. Так само, жодних вказівок від керівництва Укртрансбезпеки щодо необхідності знищити повернуті дозволи мені не надходило.

Про знищення дозволів мені стало відомо від працівників відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення…».

Слід зазначити, що Комісія Мінінфраструктури не погоджується із твердженням Бондар О. М. стосовно відсутності в останньої інформації щодо заборони знищення дозволів та самого факту наявності окремого доручення, оскільки відповідно до реєстраційно-контрольної картки окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 Боднар О. М. визначено головним виконавцем. Крім цього, Боднар О. М. протягом двох тижнів до знищення дозволів перебувала на роботі та мала об’єктивну можливість ознайомитися із змістом окремого доручення.

Слід зазначити, що Боднар О. М. на момент знищення повернутих бланків дозволів за перше півріччя 2018 року виконувала обов’язки заступника директора Департаменту — начальника Управління надання адмінпослуг на наземному транспорті.

Враховуючи вищезазначене, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку, що в. о. заступника директора Департаменту — начальника Управління надання адмінпослуг на наземному транспорті Боднар О. М. не вжито жодних заходів щодо виконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 та недопущення знищення повернутих бланків дозволів за перше півріччя 2018 року.

Окрім вищезазначеного, старшим державним інспектором відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення
Савицьким В. Р. допущено свідоме невиконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 що виразилось у бездіяльності останнього в процесі відібрання та знищення повернутих бланків дозволів на міжнародні перевезення вантажів за перше півріччя 2018 року.

В. о. заступника начальника Управління — начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення
Зіник О. Б. як керівник підрозділу, відповідального за рух та облік дозволів, не виконав окреме доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 та не забезпечив належний контроль за виконанням вищезазначеного окремого доручення працівниками підпорядкованого структурного підрозділу.

Начальник Управління організації роботи Тришкалюк І. М., старший державний інспектор відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Лабай Н. Я. та начальник відділу організації пасажирських перевезень управління надання послуг на наземному транспорті Лаврук Я. В. допустили бездіяльність, що виразилась у прямому невиконанні вимог окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 що призвело до знищення повернутих бланків дозволів за перше півріччя 2018 року.

Щодо порушень порядку видачі дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень за перше півріччя 2018 року.

У ході проведення позапланової перевірки, враховуючи великий обсяг інформації, яка міститься в Єдиній інформаційній системі Укртрансбезпеки у розділі «Автоматизоване робоче місце «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення» Комісією Мінінфраструктури проведено вибіркове дослідження щодо дотримання порядку видачі дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень територією Румунії за перше півріччя 2018 року.

За результатами проведеного дослідження Комісією Мінінфраструктури встановлено, що інспекторами пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки здійснювалась видача дозволів 2018 року на поїздку територією Румунії з порушенням Порядку.

Так, інспекторами пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки одночасно видавались два і більше дозволи одного або різних видів 2018 року на поїздку територією Румунії на один і той самий транспортний засіб одного ж і того самого перевізника. Підтвердженням вищезазначеного є узагальнена інформація з ЄІС, яка наводиться в додатку № 1 до зазначеної Довідки по кожному пункту видачі дозволів (додається).

Слід зазначити, що відповідно до пункту 3.2. Порядку для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред’являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Автомобільний перевізник забезпечується дозволами, передбаченими законами або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, необхідними йому тільки для конкретної поїздки, за наявності залишку дозволів та за умови пред’явлення в пункті видачі дозволів усіх отриманих раніше дозволів на автомобільний транспортний засіб.

Під час оформлення та видачі дозволів на перевезення пасажирів або вантажів відповідних видів та країни на автомобільний транспортний засіб автомобільний перевізник повертає раніше отримані дозволи на цей автомобільний транспортний засіб з урахуванням випадків оформлення та видачі кількох дозволів одного виду та країни, якщо маршрут та порядок їх використання на території іноземної держави протягом одного конкретного перевезення потребує їх наявності.

Таким чином, інспекторами пунктів видачі дозволів «Львів», а саме: Зозулею П. С., Нурком Г. В., Нечепурним Н. В., Ільчишиним Я. Я.,
Станьком В. О. та Ворожбитом Я. В., «Київ», а саме: Бігуном О. М. та Ткаченком К. В., «Чернівці», а саме: Косменком В. В., Джалапіним В. Б. та Руснаком В. І., «Одеса», а саме: Шерпою В. М. та Топольніковим О. В. допущено грубе порушення вимог пункту 3.2. Порядку, що виразилось у безпідставній видачі на один і той самий транспортний засіб двох і більше дозволів одного виду та країни походження без документально підтвердженої такої необхідності.

Окрім цього, враховуючи масовий характер безпідставної видачі дозволів 2018 року на поїздку територією Румунії, Комісія Мінінфраструктури вбачає наявність корупційної складової у діях вищезазначених працівників пунктів видачі дозволів, на наголошує на необхідної надання відповідної кримінально-правової оцінки правоохоронними органами України.

Окрім вищезазначеного, Комісія Мінінфраструктури встановила, що пункти видачі дозволів «Київ», «Львів», «Чернівці» та «Одеса» знаходяться у підпорядкуванні відповідних територіальних підрозділів Укртрансбезпеки.

Відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 29.01.2016 № 328-к начальником Управління Укртрансбезпеки у Львівській області є Небесний С. І.

Враховуючи те, що у діяльності пункту видачі дозволів «Львів» виявлено велику кількість порушень, а також встановлено їх масовий та систематичний характер, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку що начальником Управління Укртрансбезпеки у Львівській області Небесним С. І. не забезпечено належну організацію роботи Управління в частині дотримання встановленого порядку видачі та оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення у першому півріччі 2018 року, не забезпечено належного контролю за роботою у даному напрямку, чим порушено вимоги пунктів 3.45, 5.1, 6.1.1, 6.1.2 Положення про Управління Укртрансбезпеки у Львівській області, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 20.02.2017 № 159.

Відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 28.04.2016 № 786-к начальником Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області є
Макаренко В. І.

Враховуючи те, що у діяльності пункту видачі дозволів «Чернівці» виявлено велику кількість порушень, а також встановлено їх масовий та систематичний характер, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку що начальником Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Макаренком В. І. не забезпечено належну організацію роботи Управління в частині дотримання встановленого порядку видачі та оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення у першому півріччі 2018 року, не забезпечено належного контролю за роботою у даному напрямку, чим порушено вимоги пунктів 3.45, 5.1, 6.1.1, 6.1.2 Положення про Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 28.12.2016 № 991.

Відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 23.02.2018 № 332-к
Чекала М. П. поновлено на посаді начальника Управління Укртрансбезпеки в Одеській області.

Враховуючи те, що у діяльності пункту видачі дозволів «Одеса» виявлено ряд порушень, а також встановлено їх масовий та систематичний характер, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку що начальником Управління Укртрансбезпеки в Одеській області Чекалом М. П. не забезпечено належну організацію роботи Управління в частині дотримання встановленого порядку видачі та оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення у першому півріччі 2018 року, не забезпечено належного контролю за роботою у даному напрямку, чим порушено вимоги пунктів, 5.1, 6.1.1, 6.1.2 Положення про Управління Укртрансбезпеки в Одеській області, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 20.02.2017 № 157.

Відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 08.11.2017 № 2238-к керівником Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки призначено Клянцка М. В.

Враховуючи те, що у діяльності пункту видачі дозволів «Київ» виявлено велику кількість порушень, а також встановлено їх масовий та систематичний характер, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку що керівником Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Клянцком М. В. не забезпечено належну організацію роботи Управління в частині дотримання встановленого порядку видачі та оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення у першому півріччі 2018 року, не забезпечено належного контролю за роботою у даному напрямку, чим порушено вимоги пунктів 5.1, 6.1.1, 6.1.2 Положення про Київське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 06.03.2017 № 219.

Враховуючи вищезазначені обставини, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку, що діяльність Укртрансбезпеки у першому півріччі 2018 року у сфері видачі, обліку та оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення має глибокі та системні недоліки, що у свою чергу характеризується повною відсутністю належного та своєчасного контролю з боку керівництва Укртрансбезпеки у даному напрямку діяльності.

Відповідно до пункту 2.2., 2.3 Положення про Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг, затвердженого наказом Укртрансбезпеки
від 20.01.2017 № 49 основними завданнями Управління є координація та контроль діяльності пунктів видачі дозвільних документів на виконання міжнародних автомобільних перевезень, їх обліку та звітності та здійснення контролю за діяльністю територіальних органів Укртрансбезпеки з питань, що належать до компетенції Управління.

Відповідно до пункту 3.1.12 Положення про Управління, до основних функцій Управління віднесено здійснення координації та контролю діяльності пунктів видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні.

Відповідно до пункту 3.1.14 Управління організовує у сфері міжнародних автомобільних перевезень видачу та оформлення дозвільних документів на виконання міжнародних перевезень, їх обліку та звітності та контроль відповідності виду перевезень, що фактично виконується.

Відповідно до пункту 5.4 Положення про Управління до складу Управління входить відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

Відповідно до пункту 5.1 Положення Управління очолює заступник директора Департаменту — начальник Управління.

Відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 19.01.2017 № 77-к на посаду заступника директора Департаменту — начальника Управління призначено Деркача В. М. з 20.01.2017.

Відповідно до пункту 6.2. Положення про Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення заступник директора Департаменту — начальник Управління несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Управління завдань і функцій.

Відповідно до пункту 1.4 Положення про відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Відділ підпорядковується безпосередньо заступнику директора Департаменту — начальнику Управління.

Відповідно до пунктів 2.2, 3.1.10, 3.1.13, 3.1.14 Положення про відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення до повноважень відділу належить координація та контроль діяльності пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки з питань видачі дозвільних документів на виконання міжнародних автомобільних перевезень, їх обліку та звітності, здійснення координації та контролю діяльності пунктів видачі дозволів в частині оформлення та видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, здійснення у сфері міжнародних автомобільних перевезень організації видачі та оформлення дозвільних документів на виконання міжнародних перевезень, їх обліку та звітності, та контроль відповідності виду перевезень, що фактично виконується та здійснення видачі та оформлення дозвільних документів на виконання міжнародних перевезень.

Відповідно до пункту 5.1 Положення про відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення відділ очолює заступник начальника Управління — начальник відділу.

Пунктом 6.2 Положення передбачено, що заступник начальника Управління — начальник відділу несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань і функцій.

Необхідно зазначити, що відповідно до інформації, наданої Укртрансбезпекою в. о. заступника начальника Управління — начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення з 27.02.2018 покладено на Зіника О. Б. (наказ Укртрансбезпеки від 27.02.2018 № 340-к).

Здійснивши аналіз вищезазначеної інформації, а також враховуючи характер та кількість виявлених порушень Комісія Мінінфраструктури прийшла до наступних висновків.

Положенням про відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення чітко передбачені повноваження керівника відділу стосовно контролю за порядком видачі, оформлення, обліку та зберігання дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Під час проведення перевірки Комісією Мінінфраструктури виявлено повну відсутність будь якого контролю за діяльністю пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки у першому півріччі 2018 року, що у свою чергу могло призвести до створення сприятливих умов для вчинення виявлених порушень.

Враховуючи вищезазначене, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку, що в. о. заступника начальника Управління — начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення
Зіником О. Б. допущено грубе порушення вимог пунктів 2.2, 3.1.10, 3.1.13, 3.1.14 Положення про відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 20.01.2017 № 49, що виразилось у відсутності належного контролю за діяльністю пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки в частині видачі дозволів у першому півріччі 2018 року на поїздку територіями іноземних держав під час виконання перевезень вантажів.

Окрім вищезазначеного, Положенням про Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг, затвердженого наказом Укртрансбезпеки
від 20.01.2017 № 49 передбачено, що заступник директора Департаменту — начальник Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення забезпечує належне виконання завдань, покладених, зокрема, на відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, здійснює контроль за його діяльністю та вживає заходів щодо вдосконалення організації та ефективності роботи Управління.

Враховуючи вищезазначене, Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку, що заступником директора Департаменту — начальником Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Деркачом В. М. порушено вимоги пунктів 3.1.12, 3.1.14, 6.1.4, 6.1.12 Положення про Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 20.01.2017 № 49, що виразилось у відсутності належного забезпечення виконання завдань підлеглим структурним підрозділом та відсутності контролю за діяльністю відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

Щодо порушень режиму праці та відпочинку у діяльності пунктів видачі дозволів «Львів», «Київ» та «Бориспіль».

У ході проведення позапланової перевірки Комісією Мінінфраструктури встановлено, що видача дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень територіями іноземних держав здійснюється цілодобово у пунктах видачі дозволів «Львів», «Ковель» та «Бориспіль».

У довідці, наданій листом Укртрансбезпеки від 13.08.2018
№ 7025/02/15–18 зазначено, що пункти видачі дозволів «Львів», «Ковель» та «Бориспіль» працюють цілодобово, без вихідних та святкових днів.

З метою вивчення дотримання вимог трудового законодавства, Комісією Мінінфраструктури проаналізовано табелі обліку використання робочого часу працівниками пунктів видачі дозволів «Львів», «Ковель» та «Бориспіль» за період з 01.01.2018 по 31.07.2018 та встановлено наступне.

Так, працівники ПВД «Ковель», а саме: Августинович О. М., Гурін Л. О., Мелюх О. І., Наход А. М., Оніщук С. Л., Стецюк О. П. та Фомін Р. В. за період з 01.01.2018 по 31.07.2018 не мають відповідних нарахувань за робочі години у нічний та вечірній час, а також відповідних нарахувань за надурочні години.

Разом із цим, відповідно до інформації з ЄІС, зазначені працівники здійснювали видачу та повернення дозволів у вечірній та нічний час, що підтверджується відповідними витягами з ЄІС (див. додаток № 2).

Окрім цього, працівники ПВД «Бориспіль», а саме: Лобода О. П.,
Тертій Я. В., Сніжко І. С., Сінько В. В., Бабій М. С. за період з 01.01.2018 по 31.07.2018 не мають відповідних нарахувань за робочі години у нічний та вечірній час, а надурочні години перевищують встановлений максимум у 120 годин на рік.

Разом із цим, відповідно до інформації з ЄІС, зазначені працівники здійснювали видачу та повернення дозволів у вечірній та нічний час, що підтверджується відповідними витягами з ЄІС (див. додаток № 2).

Працівники ПВД «Львів», а саме: Коваль М. В., Зозуля П. С., Нурко Г. В.,
Нечепурний Н. В., Ільчишин Я. Я., Станько В. О., Ворожбит Я. В. за період з 01.01.2018 по 31.07.2018 не мають відповідних нарахувань за робочі години у нічний та вечірній час, а також відповідних нарахувань за надурочні години.

Разом із цим, відповідно до інформації з ЄІС, зазначені працівники здійснювали видачу та повернення дозволів у вечірній та нічний час, що підтверджується відповідними витягами з ЄІС (див. додаток № 2).

Слід зазначити, що відповідно до статті 62 Кодексу законів про працю України надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині третій цієї статті.

Відповідно до статті 65 Кодексу законів про працю України надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

Таким чином, Комісією Мінінфраструктури встановлено, що службовими особами Укртрансбезпеки, відповідальними за дотримання режиму праці та відпочинку, а також обліку робочого часу працівників ПВД «Львів», «Ковель» та «Бориспіль» грубо порушено вимоги статей 62, 65 Кодексу законів про працю України. Зазначені порушення мають стійкий та систематичний характер, що свідчить про порушення основоположних прав працівників, передбачених статтею 45 Конституції України.

За результатами проведеної позапланової перевірки діяльності Укртрансбезпеки Комісія Мінінфраструктури на підставі наданих документів та матеріалів прийшла до наступних висновків:

1. Головою Укртрансбезпеки Ноняком М. В. у період з 01.01.2018 по 11.04.2018 не забезпечено належне функціонування Служби у частині видачі та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення, що стало наслідком повної відсутності контролю за діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, відсутністю дієвих управлінських рішень та ігнорування рекомендацій попередніх перевірок Міністерства інфраструктури України.

2. В. о. Голови Укртрансбезпеки Дідківським В. М. не забезпечено виконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 в повному обсязі, що призвело до знищення повернутих бланків дозволів на міжнародні вантажні перевезення за перше півріччя 2018 року та блокування відповідної роботи Комісії Мінінфраструктури.

3. Працівниками пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки «Львів», «Київ», «Чернівці» та «Одеса» які зазначені на сторінці № 12 зазначеної Довідки допущено грубе та систематичне порушення пункту 3.2. Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 20.08.2004 № 757, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.04.2004 за
№ 1075/9674, що виразилось у безпідставній видачі на один і той самий транспортний засіб двох і більше дозволів одного виду та країни походження без документально підтвердженої такої необхідності.

Враховуючи систематичність порушень у діях зазначених працівників, Комісія Мінінфраструктури вказує на їх повну невідповідність займаним посадам та доцільність перебування на зазначених посадах.

4. Керівниками Управління Укртрансбезпеки у Львівській області Небесним С. І., Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Макаренком В. І., Управління Укртрансбезпеки в Одеській області Чекалом М. П., Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки
Клянцком М. В. всупереч вимог відповідних положень про Управління не забезпечено належну організацію роботи пунктів видачі дозволів та належного контролю за їх роботою, що стало наслідком систематичних порушень під час видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення у першому півріччі 2018 року.

Враховуючи характер виявлених порушень та повну відсутність контролю, Комісія Мінінфраструктури вказує на повну невідповідність вищезазначених керівників територіальних підрозділів Укртрансбезпеки займаним посадам.

5. В. о. заступника начальника Управління — начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Зіником О. Б. як керівником підрозділу, відповідального за рух та облік дозволів допущено не виконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18, бездіяльність щодо контролю за виконанням вищезазначеного окремого доручення працівниками підпорядкованого структурного підрозділу, а також допущено грубе порушення вимог пунктів 2.2, 3.1.10, 3.1.13, 3.1.14 Положення про відділ організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 20.01.2017 № 49, що виразилось у відсутності належного контролю за діяльністю пунктів видачі дозволів Укртрансбезпеки в частині оформлення та видачі дозволів у першому півріччі 2018 року на поїздку територіями іноземних держав під час виконання перевезень вантажів.

Комісія Мінінфраструктури прийшла до висновку про невідповідність Зіника О. Б. займаній посаді.

6. Старшим державним інспектором відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення
Савицьким В. Р. допущено свідоме невиконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В.
від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 що виразилось у бездіяльності останнього в процесі відібрання та знищення повернутих бланків дозволів на міжнародні перевезення вантажів за перше півріччя 2018 року.

Враховуючи характер наслідків знищення дозволів, а також невиконання доручень керівництва Мінінфраструктури, Комісія вказує на невідповідність Савицького В. Р. займаній посаді.

7. Начальником Управління організації роботи Укртрансбезпеки Тришкалюком І. М., старшим державним інспектором відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Лабаєм Н. Я. та начальником відділу організації пасажирських перевезень управління надання послуг на наземному транспорті Лавруком Я. В. допущено бездіяльність, що виразилась у прямому невиконанні вимог окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В.
від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 що призвело до знищення повернутих бланків дозволів за перше півріччя 2018 року.

Враховуючи характер наслідків знищення дозволів, а також невиконання доручень керівництва Мінінфраструктури, Комісія вказує на невідповідність Тришкалюка І. М.,
Лабая Н. Я. та Лаврука Я. В. займаним посадам.

8. Заступником директора Департаменту — начальником Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Деркачем В. М. порушено вимоги пунктів 3.1.12, 3.1.14, 6.1.4, 6.1.12 Положення про Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг, затвердженого наказом Укртрансбезпеки від 20.01.2017 № 49, що виразилось у відсутності належного забезпечення виконання завдань підлеглим структурним підрозділом та відсутності контролю за діяльністю відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

Враховуючи характер порушень та відсутність належного контролю, Комісія Мінінфраструктури вказує на невідповідність Деркача В. М. займаній посаді.

9. В. о. заступника директора Департаменту — начальника Управління надання адмінпослуг на наземному транспорті Боднар О. М. не вжито жодних заходів щодо виконання окремого доручення Міністра інфраструктури України Омеляна В. В. від 21.06.2018 №411/14–2/11–18 та недопущення знищення повернутих бланків дозволів за перше півріччя 2018 року.

Враховуючи характер наслідків знищення дозволів, а також невиконання доручень керівництва Мінінфраструктури, Комісія вказує на невідповідність Боднар О. М. займаній посаді.

10. Діяльність Укртрансбезпеки у першому півріччі 2018 року у сфері видачі, обліку та оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення має глибокі та системні недоліки, що у свою чергу характеризується повною відсутністю належного та своєчасного контролю з боку керівництва Укртрансбезпеки у даному напрямку діяльності.

11. Керівництвом Укртрансбезпеки на вкрай низькому рівні забезпечено виконання рекомендацій Комісії Мінінфраструктури, зазначених у Довідці про результати позапланової перевірки Укртрансбезпеки від 21.03.2018.

На виконання вимог пункту 6.12 Порядку взаємодії Міністерства інфраструктури України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.2015 № 319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 року за № 1061/27506 Комісія Мінінфраструктури надає Укртрансбезпеці наступні пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Затвердити Порядок видачі та повернення бланків дозволів на міжнародні автомобільні перевезення між центральним апаратом Укртрансбезпеки та пунктами видачі дозволів, який міститиме вимоги щодо документальної фіксації факту передачі дозволів, їх кількості, видів та відповідальних осіб за передачу. Термін — до 05.09.2018.

2. З метою зменшення корупційних ризиків у діяльності Укртрансбезпеки, затвердити Порядок утилізації використаних бланків дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, який міститиме вимоги щодо обов’язкової інвентаризації повернутих бланків за їх кількістю, видами та країнами приналежності. Термін — до 05.09.2018.

3. Надати доступ відповідним структурним підрозділам апарату Мінінфраструктури до Єдиної інформаційної системи Укртрансбезпеки в частині «Автоматизоване робоче місце «Централізований облік дозволів на міжнародні перевезення», «Ліцензії», «Ліцензійні картки» з метою здійснення оперативного контролю. Термін — до 05.09.2018.

4. Провести перевірку дотримання вимог Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 20.08.2004
№ 757, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.04.2004 за
№ 1075/9674 за перше півріччя 2018 року та про результати поінформувати Мінінфраструктури. Термін — до 15.09.2018.

5. Призначити службове розслідування (перевірку) щодо невиконання службовими особами Укртрансбезпеки вимог трудового законодавства у діяльності працівників пунктів видачі дозволів «Львів», «Ковель» та «Бориспіль». Термін до 05.09.2018.

Додатки: на ____ арк. в 1 примірнику.

Довідку складено у 2 примірниках.

Начальник Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури України, голова комісії В. М. Нехарошов

Заступника начальника Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу –начальник відділу внутрішніх розслідувань Мінінфраструктури України, заступник голови Комісії М. М. Шапоренко

Заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень — начальник відділу розвитку та регулювання ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури України, заступник голови комісії С. С. Кубальська-Колтунович

Головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури України, заступник голови комісії Д. В. Бігунець

Заступник начальника відділу запобігання та виявлення корупції Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури України, член комісії В. І. Крамарчук

Головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України член Комісії В. Л. Рибак

Головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України член Комісії С. В. Вацик

Головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України член Комісії В. В. Скряга

Завідувач сектору державного фінансового моніторингу Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України член Комісії С. А. Комаров

Головний спеціаліст сектору державного фінансового моніторингу Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України член Комісії С. А. Ярема

Головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу Мінінфраструктури України, член комісії А. В. Бригінець

Один примірник Довідки отримав.

В. о. Голови Державної служби України з безпеки на транспорті В. М. Дідківський

«___»___________ 2018 р.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store