#priwreadbooks ซีอีโอสอนลูกให้เป็นมังกร

#HappyBookPublishing

เล่มนี้เป็นเล่มที่เล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นเจ้าสัวมีวิธีการสอนลูกยังไง ซึ่งในแต่ละบทจะมีการเล่าประวัติของเจ้าสัวแต่ละคน ส่วนมากก็จะมาจากความลำบากก่อน แล้วก็จะมีความขยัน อดทน มีความคิดดีๆ หลายแบบที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เป็นมหาเศรษฐีได้จนถึงปัจจุบัน

ลี กาชิง

หน่ออ่อนในห้องที่อุ่นสบาย ไม่สามารถงอกยอดที่แข็งแกร่งได้

เขาจึงสอนลูกให้รู้จักกับความลำบากในทุกวิถีทางที่เขาทำได้ คนที่มีปัญหาหรือมีตำหนิด้านการเงิน มักจะทำอะไรไม่สำเร็จหรือยากมากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในยุคนี้ได้ ใครที่เสียหายเรื่องเงิน ทำอะไรก็ไม่เจริญ สอนให้หาเงินนั้นง่าย สอนให้ใช้เงินเป็นนั้นยากกว่า

เราเป็นมนุษย์มีความคิด มีชีวิตจิตใจ มีความรู้ความสามารถ ควรเป็นนายของเงินไม่ใช่มีชีวิตเพื่อเป็นทาสของเงิน

พ่อแม่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เด็กมีปัญหามากด้านการเงิน การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองปล่อยให้เด็กหมกมุ่นในการบริโภคสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาจทำให้พวกเขาเสียสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ จงสอนพวกเขา

 • ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีเสียก่อน
 • หยิบยกข้อจำกัดขึ้นมาอย่างมีเหตุผล
 • กำหนดเงินประจำที่เด็กควรได้รับ
 • สอนเด็กๆ ให้เรียนรู้ที่จะรอคอย
 • ช่วยกระตุ้นลูกให้ทำงาน
 • สอนให้รู้จักคุณค่าของเงิน
 • ทำตัวเป็นต้นแบบ เสมอต้นเสมอปลาย อย่าปากว่าตาขยิบ

คุณธนินท์ เจียรวนนท์

ให้เรามองตัวเองเวลามีความผิดพลาด ก่อนที่จะมองคนอื่น

คนเราทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดี ให้รู้จักเห็นข้อดีของคน ชื่นชมในสิ่งที่เขาดี ขณะที่เรื่องไม่ดี เช่น ถ้าเพื่อนเป็นคนชอบนินทา เรื่องอะไรที่เราไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าให้เขาฟัง หากเราไปเล่าให้ฟังแล้ว ถ้าเขาไปเล่าต่อ ก็ต้องเขกหัวตัวเอง

 • เรียนไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้เรียนจบ
 • รู้บุญคุณคน รู้จักการตอบแทนบุญคุณ
 • เราเกลียดเขา สิ่งที่ได้คือเขาเกลียดเรา แต่ถ้าเรารักเขา อย่างน้อยเขาก็ไม่เกลียดเรา
 • ไม่มีคนไหนประสบความสำเร็จ ถ้าไม่ขยัน ไม่อดทน ไม่ทุ่มเท
 • เมื่ออายุมากขึ้น 1 ปีเท่ากับความคิดที่เก่าลง 1 ปีเช่นกัน
 • เพราะเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องสมดุลให้ได้ทั้งเก่งและดี และคนดีต้องมาก่อนคนเก่ง

คุณตัน ภาสกรนที

ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต ต้องมาเป็นที่หนึ่ง มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น คิดนอกกรอบตลอดเวลา เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีทางตัน กล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ ศึกษาจากอดีตและอนาคต ยอมรับความผิดเป็น พร้อมแก้ไข เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็สำเร็จ ถ้ารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้ใจลูกค้า รักลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

อุปสรรคในชีวิตนั้นเป็นการทดสอบว่าคนธรรมดาเหมาะสมจะเป็นยอดคนได้หรือไม่

ชีวิตคนเราสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่มาจากพ่อแม่ ที่ทำงาน ที่บ้านอย่างเดียว ดูหนัง เพื่อน ทุกอย่าง ล้วนเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้เป็นตัวเขาในอนาคต

เฉิน กวงเปียว

พ่อแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ผม ผมก็ไม่ปรารถนาที่จะทิ้งอะไรไว้ให้ลูก นอกจากความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณซึ่งได้มาจากการทำงานการกุศล

ความสุขที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่เงินทองที่คอยปรนเปรอจนหลงทาง หลงตัวเอง หลงกับความสุขจอมปลอม จนหลงลืมไปว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ในจิตใจของมนุษย์คือ การให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในยามที่มีชีวิตอยู่ ไม่หวงสมบัติบ้าไว้กับตัว

เจ้าสัวเฉลียว อยู่วิทยา

มีเหตุผลเดียวที่ทำให้คนที่เรียนน้อยรวยได้ก็คือ การทำงานด้วยความขยัน อดทน อดออม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในทางการค้า ความรู้นั้นหาได้จากโลกกว้าง ไม่ได้จำกัดอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น

อย่าทำธุรกิจการค้าที่เราไม่เชี่ยวชาญเป็นอันขาด

ทำการค้าต้องยุติธรรม อย่าเอาเปรียบผู้อื่น ถ้าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ เมื่อเราทำธุรกิจสำเร็จแล้วต้องรู้จักตอบแทนสังคมด้วย

ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

 • ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 • ความมีเหตุผล การตัดสินใจต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
 • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เตรียมพร้อมรับมือกับการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น

บิลล์ เกตส์

คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตยุคนี้คงต้องมีครบเครื่อง ทั้งพรสวรรค์และพรแสวง มีโอกาสและการสนับสนุนจากครอบครัวหรือคนรอบข้าง ความสำเร็จไม่มีคำว่าง่ายอีกแล้วในโลกที่หมุนเร็วแบบนี้

โลกใบนี้ไม่เคยให้อะไรง่ายๆ กับคนขี้แพ้หรือคนที่ไม่สู้ ดังนั้นถ้าต้องการความสำเร็จต้องแลกกับความพยายามจนถึงที่สุด

ยอดคนและคนเก่งของโลกมีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งคือ เป็นผู้ฟังที่ดี

เห็นคุณค่าของเงินและรู้จักประหยัด

เงินจำนวนมหาศาล จะเป็นอันตรายต่อลูกมากกว่าประโยชน์ เพราะลูกจะไม่รู้ถึงความสุขที่ได้มาจากการพยายามของตนเอง และอาจจะไปบดบังศักยภาพและความเก่งของลูกได้ รวมถึงทำให้ตัวเองทุกข์เพราะการใช้เงินไม่เป็น

เจ้าสัวชิน โสภณพนิช

สนใจเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการศึกษา

ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ฉลาด มีไหวพริบ มองการณ์ไกล และเข้าใจคน เลือกคน ใช้คนเป็น มีความเมตตา ความกตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ รักพวกพ้องไม่ทอดทิ้งกัน

สิ่งสำคัญที่สุด คือการมองการณ์ไกล เข้าใจคน มีคุณธรรมต่อกัลยาณมิตรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย นำมาสู่เครือข่ายอันทรงพลังในการสร้างธุรกิจ ที่เรียกว่า connection นั่นเอง

เจ้าสัวเทียม โชควัฒนา

ในลูกมีพ่อแม่ ในพ่อแม่มีลูก แยกจากกันไม่ขาด

เกิดเป็นลูกผู้ชายจะต้องรักษาสัจจะวาจา เมื่อจะทำการสิ่งใด หากไปรับปากกับใครเขาแล้ว ก็ต้องทำให้ได้ตามที่พูด หากเห็นว่าทำไม่ได้ก็อย่ารับปากเขาเป็นอันขาด

วันนี้เราทำงานเต็มที่แล้วหรือยัง? การทุ่มเทกำลังทำงานอย่างหนักและอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นพื้นฐานและเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่สำคัญ เป็นสมบัติที่ไม่มีใครมาแย่งชิงเอาไปได้

เร็ว ช้า หนัก เบา
 • เร็ว หมายถึง งานบางอย่างที่เราต้องรีบตัดสินใจ แก้ไขให้รวดเร็ว ไม่เช่นนั้นปัญหาที่มีอยู่อาจลุกลามไปใหญ่โต
 • ช้า หมายถึง งานบางอย่างต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จะรีบร้อนไม่ได้เพราะอาจเกิดข้อบกพร่อง
 • หนัก หมายถึง งานบางอย่างถ้าทำแล้วต้องเอาจริงเอาจัง อาจมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้อย่างรุนแรงในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ต้องทุ่มเทกำลังลงไปให้เต็มที่
 • เบา หมายถึง งานบางอย่างต้องค่อยๆ ทำ ถ้าทุ่มเทเกินไปก็ไม่ใช่จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
คนทำดีให้เรา เราต้องจำ แต่ถ้าเราทำดีให้ใคร เราต้องลืม

ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเข้ามา ดึงน้ำเข้ามา น้ำไหลออกไป

การให้คนอื่นจะทำให้เราได้รับความสุข จงยินดีที่เป็นผู้ให้มากกว่าที่เป็นผู้รับ


สอนลูกให้รู้จัก

 • ความยากลำบากและความล้มเหลวเสียบ้าง เพื่อที่จะทำให้เขาแข็งแกร่ง
 • ความมีคุณธรรม หาทรัพย์สินในทางที่ถูกต้อง
 • ค่าของเงิน เป็นเจ้านายของเงิน อย่าให้เงินมาทำลายชีวิตดีๆ ประสบการณ์ดีๆ
 • ประมาณตน มีความพอเพียง มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ถูกต้อง
 • กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • เห็นความสำคัญของมิตรภาพ มีเครดิตที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อน และคนรอบข้าง
 • หน้าที่ของการเกิดเป็นมนุษย์ ว่ามีหน้าที่ต่อตนเองและคนอื่นอย่างไร
 • ธรรมะที่จะพาลูกไปพบกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริง

//ขอบคุณการสนับสนุนโครงการอ่านรัวๆ เล่มนี้จาก ‘ส้มโอ Noramon Dols’

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Parima Spd’s story.