#priwreadbooks แรกรัก Initiation Love

Parima Spd
Nov 3, 2018 · 1 min read

#แพรวสำนักพิมพ์ อินุอิ คุรุมิ เขียน ปาวัน การสมใจ แปล

ซุซุกิ ได้เจอกับ มายุ ครั้งแรกในงานนัดเดทหมู่ที่ถูกชวนให้ไปแทนเพื่อนอย่างกระทันหัน พวกเขาเจอกันแบบกลุ่มอีกไม่กี่ครั้ง ไม่นานนักทั้งสองคนก็ได้ตกหลุมรักกัน ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปอย่างเปิดเผยเหมือนคู่ของเพื่อนเขา แต่ทั้งสองกลับมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และลึกล้ำทางกายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ทั้งสองเริ่มต้นจากการเดทในทุกวันศุกร์ จากนั้นก็มีไปเที่ยวกันในวันเสาร์อาทิตย์ ทุกอย่างดูเป็นไปด้วยดี

เมื่อเวลาผ่านไป ซุซุกิ ได้ทำงานในบริษัทแถวบ้านแต่แล้วด้วยความที่เป็นคนตั้งใจทำงาน มีผลงานที่ดี จึงได้ถูกส่งตัวมายังโตเกียว ความสัมพันธ์ระยะทางห่างกว่า 200 กิโลเมตรในตอนแรกนั้นไม่ใช่ปัญหา เขายังกลับมาหามายุทุกวันเสาร์อาทิตย์แม้จะต้องขับรถนานกว่า 5 ชั่วโมงก็ตาม แต่แล้วโชคชะตาก็เริ่มเล่นตลก ซุซุกิ ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานสาวพราวเสน่ห์ที่บังเอิญมาตกหลุมรักเขา ประกอบกับมายุตั้งท้องได้ 3 เดือนแล้วเขาบอกให้เอาเด็กออก ความสัมพันธ์กับคนเก่าเริ่มแปรเปลี่ยน ในขณะเดียวกันก็สานสัมพันธ์ใหม่โดยที่ยังไม่ได้จัดการคนเก่าให้เรียบร้อย แต่ไม่นานนักความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแรกรัก (รักแรก) ก็สิ้นสุดลง ถึงแม้ตอนนี้เขาจะมาคบกับผู้หญิงคนใหม่ แต่ในบางครั้ง เธอคนเก่าก็หวนกลับมาในความคิดแบบที่ไม่อาจลืมได้

initiation อาจหมายถึง พิธีกรรมในการเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ ความรักของพวกเรามันก็เป็นอะไรแบบนั้นแหละ ใครๆ ย่อมปักใจว่า รักนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอน แต่สำหรับมนุษย์ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน สักวันจะเข้าใจได้เอง และเพราะเราเข้าใจเรื่องนั้นได้นั่นแหละจึงเรียกได้ว่ากลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ปล. คนแปลบอกว่าให้กลับไปอ่านอีกรอบ จะสัมผัสได้ถึงเงื่อนงำที่แทบไม่สะดุดใจในการอ่านตอนแรก แต่เมื่อได้อ่านซ้ำอีกครั้งด้วยมุมมองที่ต่างออกไปจะได้สัมผัสกับนิยายที่ราวกับเป็นอีกเรื่องทันที

ซึ่งพออ่านมาถึงหน้าสุดท้ายก็มีความงงอยู่ว่าทำไมเรื่องที่ซุซุกิกล่าวมา เราไม่คุ้นว่าได้อ่านมาก่อนในตอนต้นเลย และด้วยความสงสัยนั้นจึงเข้าไปหาใน twitter แล้วพบคำตอบว่า

ตอนอ่านก็งงเหมือนกัน เลยไปอ่านสปอยล์หนังมาค่ะ จริงๆ ก็คือ ***สปอยล์ ถ้าไม่อยากรู้อย่าอ่านนะค๊า***

ผญ.คบผช.สองคนซ้อนกันค่ะ ผช.ในพาร์ทแรกกับพาร์ทสองเป็นคนละคนแต่นามสกุลเดียวกันคือซุซุกิ เฉลยที่ตอนจบที่กิ๊ก(คนที่เจอที่ทำงาน) เรียกผช.ว่าทัตสึยะ เป็นคนละชื่อกับชื่อของผช.ในพาร์ทแรกค่ะ

พอเห็นเฉลย เลยกลับไปเปิดอ่านผ่านๆ อีกที ชัดเลย! ผู้ชายเป็นคนละคน ถ้าไม่นับเรื่องคนละชื่อแล้ว ก็จะพบว่าคนแรกเรียกเอกคณิต อีกคนเรียกเอกฟิสิกส์ บุคลิกลักษณะของทั้งสองคนก็มีความต่าง แต่คนเขียนทำให้เราไม่เอะใจเลยสักนิด นึกว่าเป็นคนเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะมายุเรียกผู้ชายทั้งสองคนว่า “ทักคุง” ซึ่งตอนแรกที่อ่านจบก็จะรู้สึกว่าผู้ชายเลวมาก แต่พอกลับมาเปิดวนอีกรอบเรื่องกลับพลิกล็อคซะอย่างนั้น

ปล2. ยังไงเราก็คิดว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียมากกว่าอยู่ดี เอาแค่เรื่องกายภาพก็ได้ อย่างการทำแท้ง เป็นต้น

ปล3. เพื่อให้หายคาใจเลยเขียน timeline การเกิดเรื่องเทียบ ทำให้เห็นว่า มายุ และ ซุซุกิคนที่เรียนเอกฟิสิกส์ ต่างนอกใจมีคนใหม่อย่างลับๆ ในช่วงท้ายของความสัมพันธ์ทั้งคู่ ศีลเสมอกันไปอีก

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store