#priwreadbooks Don’t make me think (revisited) แค่ต้องคิด ก็ผิดแล้ว

#maxincube

เล่มนี้เขียนขึ้นในปี 2013 ปรับปรุงเนื้อหาที่เชยไปแล้วจาก 2 เล่มแรก

don’t make me think เป็นกฎข้อแรกของ usability เว็บต้องชัดเจนในตัวเอง เข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ เราต้องรู้ว่าเว็บนี้คืออะไร ควรจะเริ่มที่ตรงไหน โดยไม่ต้องพยายามคิด

ความจริงแห่งชีวิต

 • ไม่มีใครอ่านเว็บทั้งหน้า แค่มองแบบผ่านๆ อะไรที่ไม่อยากเห็น มันก็จะกลายเป็น บลาๆๆ
 • เรามักไม่ได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด แต่มักเลือกทางเลือกแรก ที่ดูสมเหตุสมผลที่สุด
 • เราไม่ได้คิดว่าสิ่งต่างๆ ในโลกใช้งานยังไงแค่ทำอะไรมั่วๆ ไปเรื่อย ถ้าเจออะไรถูกใจก็จะหยุดอยู่ที่สิ่งนั้น

หลักสูตรการออกแบบเพื่อการสแกน

 • อะไรที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยน
 • สร้างลำดับขั้นในการนำเสนอ อะไรสำคัญกว่า ก็ให้สะดุดตามากกว่า อย่าแยกหัวข้อให้ห่างกับเนื้อหามากเกินไป
 • แบ่งสัดส่วนให้สื่อความหมายชัดเจน
 • ส่วนที่คลิกได้ ให้มองเห็น เข้าใจง่าย อะไรที่คลิกไปแล้ว ก็ให้มีความแตกต่างกับสิ่งที่ยังไม่เคยโดนคลิก
 • ลดสิ่งรบกวนสายตาให้เหลือน้อยที่สุด
 • ออกแบบตัวหนังสือให้รับรองการอ่านแบบผ่านๆ ตัดคำที่ไม่จำเป็นทิ้ง เช่น ข้อความทักทาย หรือวิธีใช้งานที่ยาวเหยียด อย่าใช้ตัวหนังสือขนาดเล็กที่มี contrast น้อยๆ
ชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อน ความช่วยเหลือบางอย่างเป็นเรื่องจำเป็น และคำแนะนำจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อ “สั้น ถูกเวลา กระแทกตา”

การบอกทิศทาง ขนาดของเว็บ เป็นเรื่องจำเป็น เพราะคนเรามีความอดทนในการพยายามค้นหาน้อยมาก บอกเขาเสมอว่า ตอนนี้เขากำลังอยู่ที่ไหน เขาจะได้ไม่รู้สึกหลงทาง

tagline ที่ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูงมากในการส่งสาร

ผู้ใช้งานทุกคนต่างกัน และเว็บไซต์ทุกเว็บก็มีลักษณะเฉพาะที่ต่างกัน ไม่มีประโยชน์ที่จะมาเถียงกันว่า อันนี้ควรเป็นเมนูแบบนี้หรือแบบไหน สิ่งที่ต้องทำคือ ทดสอบ usability

Focus group คือการออกความเห็น เกี่ยวกับแนวคิดหรืองานออกแบบที่พวกเขาได้เห็น ไม่ใช่ usability testing ที่ให้ทดลองใช้งานสิ่งนั้นจริงๆ

ความจริงเกี่ยวกับการทดสอบ

 • ถ้าต้องการเว็บที่ยอดเยี่ยม เราจำเป็นต้องทดสอบ
 • การทดสอบด้วยคนเพียงคนเดียวดีกว่าไม่มีการทดสอบใดๆ การทดสอบให้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ
 • การทดสอบด้วยคนเพียงคนเดียวในช่วงเริ่มต้น มีประโยชน์มากกว่าทดสอบด้วย 50 คนในตอนท้าย
 • เราทำการทดสอบด้วยตัวเองได้
 • ผู้เข้าทดสอบเพียง 3 คน ทำให้เราเจอปัญหาที่เพียงพอ ที่จะไปแก้ไขได้ตลอดทั้งเดือน
 • ลองทดสอบเว็บคู่แข่งดูก็ได้นะ

เรื่องของ mobile

 • ผู้คนยังทำทุกอย่างด้วยความเร่งรีบ และยังขี้เกียจอ่านอะไรเยอะๆ ในหน้าจอเล็กๆ
 • ความท้าทายในการจัดการเนื้อที่บนหน้าจอไม่ควรต้องแลกมาด้วยการใช้งานที่ยากขึ้น
 • ทิ้งลิงค์ไปที่เว็บไซต์ตัวเต็มเอาไว้เสมอ
 • ไม่มี cursor ไม่มี hover ไม่มีตัวช่วย
หัวใจของ usability คือ คนที่มีประสบการณ์และความสามารถแบบปกติทั่วไป สามารถคิดหาวิธีใช้งานได้ เพื่อทำบางสิ่งสำเร็จ โดยไม่ยากลำบากเกินจำเป็น

Usability ที่ดีต้องจริงใจกับผู้ใช้ ทุกครั้งที่เราเข้าเว็บไซต์ เราจะมีคลังที่ใช้เก็บความรู้สึกดีๆอยู่ ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาจะทำให้ความรู้สึกดีๆ ลดลง

ตัวอย่างที่ทำให้ความรู้สึกดีๆ หายไป

 • ซ่อนข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้ต้องการ
 • ทำโทษผู้ใช้ ถ้าเขาไม่ทำตามขั้นตอนที่วางไว้เช่น format วันที่ ขีดคั่น เว้นวรรคในการกรอกฟอร์ม
 • ถามข้อมูลที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้
 • ตอแหล หลอกลวง ยัดเยียด

เป็น 208 หน้าที่อ่านรวดเดียวจบไม่ได้ เพราะต้องคิดไปด้วย (ฮา) ถ้าได้ทำจริงครบ loop ด้วยคงสนุกดี

ปล1. ชอบกระดาษถนอมสายตามากกว่ากระดาษมัน (บ่น), มีพิมพ์ผิดบางจุด (ignore ไป)

ปล2. ขอบคุณพี่นนที่ให้ยืมมาอ่านเล่นฮะ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Parima Spd’s story.