7 terület, ahol gyökeresen megváltozik az életünk az informatikai eszközök használatától

Robert Pinter
Nov 6, 2017 · 4 min read

Kapcsolódás, keresés, szórakozás, menedzselés, informálódás, vásárlás és navigáció. 7 olyan terület, amit teljesen másképpen csinálunk, mint 30 évvel ezelőtt és fel sem tűnik, annyira hozzánk nőttek. Pedig megvalósult sci-fiben élünk, ami a legvadabb elképzeléseket is felülmúlja.

A Yahoo és az Ipsos 2011-ben végzett egy igen izgalmas és átfogó felmérést arról, hogy hogyan változtatja meg a mobiltelefon az életünket. Közel 4000 embert kérdeztek és figyeltek meg 4 napon keresztül, miközben egy napra még a mobiljukat is elvették. A kutatás eredményeként hét olyan területet azonosítottak, ahol a mobil gyökeresen alakítja át az életünket. Az eredmények általánosíthatók a PC-re és tulajdonképpen az informatikai eszközök használatára is. Ezek az eszközök 7 területen változtatják meg a mindennapi rutinunkat: kapcsolódás, keresés, szórakozás, valaminek az elintézése (menedzselése), informálódás, vásárlás és navigáció.

Nézzük meg röviden, hogy mik ezek a tevékenységek és, hogy mi változott meg bennük az elmúlt évtizedekben:

Kapcsolódás: mindenfajta aktivitást magában foglal a telefonon való beszélgetéstől kezdve, az SMS küldésen és csetelésen át, az e-mailezésig, a közösségi oldalak használatáig és a fotó megosztásig… Számtalan dolgot másképpen csinálunk, mint régebben, amikor a net és az okos eszközeink még sehol sem voltak. Akkor Pistikéhez felcsöngettünk és megkérdeztük, hogy leengedik-e — ma Viberen beszélik meg a gyerekek, hogy mikor és hova menjenek ki játszani (ha egyáltalán)…

Keresés: az információkeresést takarja, amihez keresőmotort, idehaza legtöbben Google-t használnak. A cél, hogy valamilyen specifikus információt találjanak a segítségével, ami egy konkrét kérdést válaszol meg. Ma már egy jófajta kocsmai verekedés is csak akkor lehetséges, ha nincs nálunk okostelefon, amivel pillanatokon belül eldönthetők az olyan kérdések, mint hogy ki volt benne az Aranycsapatban vagy mikor adták ki az Aranybullát. Tényeken felesleges vitatkozni vagy akár csak megjegyezni is azokat. A Google előtt persze nem volt ilyen könnyű…

Image for post
Image for post

A Google az internet előtt

Szórakozás: többfajta dolgot jelenthet, játékot, olvasást, rádió- vagy zenehallgatást, esetleg valamilyen (mozgó)képes tartalom fogyasztását. Lehet egy e-könyv, egy videojáték, egy streamelt film a Netflixről vagy a YouTube-ról… 30 éve még annak örültünk, ha sikerült szert tenni egy jó válogatáskazettára — és ölni is tudtunk volna érte, mint Űrlord a Galaxis őrzőiben. Ma már 30+ millió zeneszám közül válogathatunk az Apple Musicon, a Spotify-on vagy a Deezer-ön, ahol a bőség zavara hoz teljesen más kihívást számunkra.

Dolgok elintézése (menedzselése): az életünk megannyi aspektusának koordinálását jelenti az online bankolástól kezdve a családi események megszervezésén és a fényképeink tárolásán át az elektronikus ügyintézésig. Néhány évtizede még leültünk és megnéztük a hagyományos családi fotóalbumokat, a mai tizenéveseknek tízezerszámra lesznek képeik mire eljutnak oda, hogy saját családjuk legyen és már a képeikből is csak digitális verzió fog létezni valahol egy felhőben lévő tárhelyen.

Informálódás: híroldalak, portálok, blogok megnézése hírfogyasztás és tájékozódás céljából (írott, hangzó vagy mozgóképes tartalmakkal). Egyszerre jelentheti a legfrissebb, akár pár perces híreket és a régi archívumok áttúrását. A mai elektronikus média már a szemtanúk közléseit is képes szétteríteni pár percen belül a teljes világon, miközben a régi eseményeket továbbra is egyetlen kattintás közelben tartja. Így nem maradunk le semmiről, de létrejön az igazság utáni világ is, ahol a forrásaink megválogatásával saját (rész)képünk lehet a világról.

Vásárlás: nem egyszerűen csak a webáruházakat jelenti, hanem azt a képességet is, hogy több tízezer termék árát hasonlíthatjuk azonnal össze vagy hogy közvetlenül hozzáférhessünk hozzánk hasonló vásárlók értékeléseihez. Nem kell többé csak az eladónak vagy a gyártó prospektusának hinnünk. Mára az okostelefonok elhozták a fizikai boltok versengését is az online világgal, hiszen magából a boltból is tudunk online rendelni, miközben megtapogatjuk, kipróbáljuk a termékeket.

Navigáció: végül a leglátványosabb változás, ahogy odatalálunk helyekre. Nincs már többé „kétlábú GPS”, ahol lehajtott ablakkal lehúzódunk az út szélére és megszólítunk egy gyanútlan gyalogost, hogy vajon merre is kell menni. Forgalomtól függően ajánl nekünk valós idejű útvonaltervezést a Google Maps vagy a Waze Magyarországon is.

De nehogy azt higgyük, hogy ez a végállomás. Ezek a tevékenységek évről-évre tovább változnak, alakulnak, fejlődnek. Egy 30 évvel ezelőtt élt embernek sci-finek tűnhet mindaz, ahogy ma ezeken a területeken különböző dolgokat végzünk. Nekünk mindez a dolgos hétköznapok része, mindennapos rutin, már-már unalmas és szürke. A jövőben 10, 20 vagy 50 évet előre ugorva viszont ugyanilyen gyökeres változásokra számíthatunk. Akit mélyebben is érdekel, hogy milyen digitális átalakulást hoz a jövő, annak remek lehetőség a HVG Future of Business konferenciája, ami elsősorban a közel- és távoljövő üzleti kérdéseivel foglalkozik.

Felhasznált források:

Ira Amilhussin: Mobile Modes — How to Connect with Mobile Consumers: https://www.slideshare.net/ira828/yahoomobilemodes Letöltés ideje 2017. november 3.

Google before the internet: http://www.funnyjunk.com/funny_pictures/1130985/Google/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store