Image for post
Image for post

V minulých příspěvcích ze sekce Erasmus v Norsku jsem vám představila něco málo ode všeho, pak přišla korona, takže jsem vám sepsala, jak světová pandemie ovlivnila můj pobyt v Oslu, a nakonec jsem vám nastínila, jak může vypadat orientační týden na zahraniční univerzitě. V tomto příspěvku se podíváme blíž na to, jakými způsoby se liší vzdělávací systém v České republice a v Norsku a v čem jsou si třeba podobné. ALE POZOR! Nejsem žádný odborník, takže půjde výhradně o moje vlastní zkušenosti a názory.

Na první, docela znatelný rozdíl jsem byla upozorněna mailem ještě před odjezdem do Norska. Jde o to, že na univerzitě OsloMet semestr začíná už na počátku ledna. Vždy samozřejmě záleží na předmětech, které si jako studenti zapíšete, protože některé mohou začínat až v únoru, vyučovat se tři dny a mít padla. Jeden z předmětů, které jsem si zapsala, nicméně začínal už 7. ledna. To pro mě znamenalo odjet do zahraničí ještě před začátkem zkouškového období na Masaryčce, takže trošku komplikace. Málokterý předmět jsem měla ukončený, což pro mě znamenalo domluvit se se všemi vyučujícími na jiném způsobu provedení zkoušky a vše zvládnout online. Nakonec všechno dopadlo dobře a já se docela do konceptu ukončování předmětů na dálku zamilovala. To ale nemění nic na tom, že už bych podobnou situaci zažít nechtěla: učit se na zkoušky v Česku a zároveň se pouštět do studia úplně jiných předmětů na jiné univerzitě, v jiném městě pro mě byl stres. Poslední zkoušku jsem měla téměř v polovině února, tzn. skoro až na konci zkouškového, což mi vytvořilo historicky nejdelší zkouškové období za celé studium…


Image for post
Image for post

It feels like a dream…

Tohle se mi honí hlavou, když přemýšlím nad svým erasmem. Po necelých dvou a půl měsících jsem byla vzhledem k okolnostem nucena pobyt v Norsku ukončit a vrátit se domů. Teď, když vzpomínám na to, co všechno jsem tam zažila a co nového mi pobyt v zahraničí přinesl, zdá se mi to jako sen. Dva a půl měsíce mi zkrátka nestačily.

Vzhledem k tomu, že bych si nyní ráda některé ze zážitků připomněla a sepsala je dohromady, nebrání mi nic v tom podělit se o ně i s vámi. A tak se v následujících odstavcích (v nějaké rozumně zkrácené verzi 😀) můžete dozvědět něco o tom, jak probíhal celý orientační týden a co všechno ovlivnilo moje počátky v Oslu. …


Image for post
Image for post

Všichni jsme tím byli zasaženi, ovšem každý trošku jiným způsobem a na jiném místě. Někteří na dovolené, jiní v pohodlí domova, někteří z nás prožívali eskalující situaci přímo na Erasmu. Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj pobyt v zahraničí? Zůstala jsem v Oslu, nebo letěla domů? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v následujících odstavcích.

Je středa 11. března a zprávy o koronaviru a čím dál více nakažených se dostaly už i k nám. Situace je ale taková, že varování ještě nebereme tak vážně. Jsem zrovna na hodině norštiny, kde se se spolužačkou bavíme o tom, jak už nám ty informační e-maily a neustálá doporučení o správné hygieně rukou lezou krkem. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store