Ένα κράτος που αρνείται χορηγίες!
Vangos Pterneas
368

μπραβο σας και ειμαστε περηφανοι για το κατωρθομα σας και ελπιζουμε καποια μερα οτι οι καρεκλοθεσιτες του δημοσιου θα ξυπνησουν και θα δουν θετικα τα ‘’μυαλα’’ μας…..

Like what you read? Give Prodromos Kenteroglou a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.