การเพื่ม User หรือ Member ภายในทีมบน VirtualSVN Server Manager

  1. เปิด VisualSVN Server Manager คลิกขวาที่ Users แล้วเลือก Create User… ตามรูป

2. ใส่ User name, Password ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

3. เมื่อคลิกที่ Users ก็จะเห็น User ที่เราสร้างประมาณรูปนี้

จบแล้ววว…