สร้าง Gradle โปรเจคบน Eclipse Luna

  1. เปิด Eclipse แล้วทำตามรูป

2. จากนั้นคลิกปุ่ม Next ไป

3. จากนั้นใส่ชื่อโปรเจค และ Location ที่เก็บโปรเจค ซึ่งในที่นี้ตั้งชื่อโปรเจคว่า gradle-test และ เก็บโปรเจคไว้ที่ D:\Work\Spring-Boot\gradle-test (แนะนำให้เก็บไว้ในที่ที่ต้องการเลย ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ตามตัวอย่าง แฮร่ๆ) แล้วกดปุ่ม Next

4. แล้วเลือก Path Java Home โดยการคลิกที่ปุ่ม Browse… (ซึ่งในที่นี้ได้เลือก path ตามรูป ซึ่งแต่ละคน path จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ ตัว Version JDK หรือ Windows 32-bit/64-bit) แล้วเลือก Gradle distribution ตามรูป หรือจะเลือก Local installation directory ก็ได้ แล้วแต่สะดวกเลย จากนั้นคลิกปุ่ม Next

5. รอจนกว่า Gradle จะ Build เสร็จ

ุ6. เมื่อ Build เสร็จแล้วจะได้ประมาณรูปนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

7. จากนั้นก็รอ…

8. แทนแท๊นเราได้ Gradle โปรเจคมาเรียบร้อยแล้ว ตามรูป

9. ลองเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ ดู โดยเริ่มจากการสร้าง Class โดยคลิกขวาที่ตัว package แล้วเลือก New -> Class ตามรูป

10. จากนั้นใส่ชื่อ Class ซึ่งในที่นี้จะตั้งชื่อ Class ว่า Main และเลือก public static void main(String[] args) เพื่อให้โปรแกรมสร้าง method main ให้ (ขี้เกี้ยจพิมพ์ ฮ่าๆ)

11. ก็จะได้ตามรูปนี้

12. จากนั้นลองแสดงข้อความว่า “Hell Gradle Project” โดยพิมคำสั่งใน method main ตามนี้

System.out.println(“Hell Gradle Project”);

13. ลอง Test โปนเจคโดยทำตามรูปเลย

14. ผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณรูปนี้ ก็แสดงว่า Test ผ่าน

15. ลอง Run โปรเจคโดยทำตามรูปนี้เลย

16. ผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณรูปนี้ ก็แสดงว่า Run ผ่าน

17. จบแล้ว ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอาไปต่อยอดกันยังไง ^^


จบแล้วววว ;]
Show your support

Clapping shows how much you appreciated prong bang’s story.