สร้าง Repository บน VirtualSVN Server Manager เพื่อเก็บโปรเจค

  1. เปิด VisualSVN Server Manager คลิกขวาที่ Repositories แล้วเลือก Create New Repository… ตามรูป

2. คลิก Regular FSFS repository แล้วคลิกปุ่ม Next

3. ตั้งชื่อ Repository (จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ แล้วแต่เลยย) แล้วคลิกปุ่ม Next

4. คลิกเลือก Empty repository (recommended option) แล้วคลิกปุ่ม Next

5. เลือก Permission ตามที่เราต้องการ (ซึ่งในที่นี้เลือก All Subversion user have Read/ Write access) แล้วคลิกปุ่ม Create

6. เมื่อสร้าง Repository เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณรูปนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

7. การที่เราจะเข้าไปไปดู Repository ที่เราสร้างได้นั้น เราต้องไปเพิ่ม User ก่อน ตามลิงก์นี้เลย “การเพื่ม User หรือ Member ภายในทีมบน VirtualSVN Server Manager”

8. เมื่อเพิ่ม User เสร็จแล้ว ให้เราเข้าไปที่ http://xe4-pc:88/svn/GradleProject (คือ Respository URL ที่ได้จากการสร้าง Repository) จะเห็นว่ามีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เราก็ใส่ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านที่เราได้สร้างเมื่อกี้เลย จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ ตามรูป

หรือใช้ IP Address ของ Server เข้าก็ได้ สามารถทำได้ดังนี้

8.1 เปิด Command Line แล้วพิมพ์คำว่า ipconfig แล้วกดปุ่ม Enter ตามรูป

8.2 นำ IP (IP แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะ) ในแถวที่มีคำว่า IPv4 Address มาเปิดใน Browser โดยเข้าไปที่ http://192.168.43.29:88/svn/GradleProject ก็จะได้ตามรูป

8.5 ก็จะได้ประมาณรูปนี้

9. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก้จะได้ประมาณรูปนี้


จบแล้ววว…