เปรียบเทียบความแตกต่างของโค้ดด้วย IntelliJ IDEA 2016

เปรียบเทียบกันยังไงเรามาดูกัน…
  1. เริ่มจากดาวน์โหลดโปรแกรม IntelliJ IDEA 2016 มาลงก่อน >จิ้มเลยตรงนี้ <
  2. วิธีที่จะเปรียบเทียบโค้ด ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ที่จะทำการเปรียบเทียบ แล้วเลือก Compare With… หรือ Ctrl+D ตามรูป

3. เมื่อเลือกแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์ที่เราจะเปรียบเทียบ ตามรูป จากนั้นให้เลือกไฟล์แล้วคลิก OK

4. เมื่อเลือกไฟล์แล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาประมาณนี้ ตามรูป ซึ่งเราสามารถคลิกที่รูป << หรือ >> เพื่อให้โค้ดฝั่งซ้าย หรือ ขวา ตามที่เราคลิกนั้นเหมือนกัน

5. ตัวอย่างการคลิกที่รูป << ซึ่งจะเห็นได้ว่าโค้ดทางซ้ายได้เปลี่ยนเป็นโค้ดฝั่งขวาไปแล้วเรียบร้อย

จบแร้ว ๆ ๆ :)