Jak ušít roušku / ústenku doma (návod + střih ve 3 velikostech — dětská, dámská a pánská)

Prošikulky.cz
Mar 16 · 7 min read

Původně jsem toto téma nechtěla na blogu otevírat, protože nejsem odborník a nevím, do jaké míry jsou látkové roušky vhodné či nikoliv. Vzhledem k aktuální situaci jsem se ale rozhodla nakonec alespoň trochu pomoct i já. Připravila jsem pro vás foto návod jak ušít roušku doma krok za krokem a také střih ve třech velikostech, protože jsem zjistila že aktuální návody a tipy na internetu nezohledňují například děti, které mají objektivně menší obličej, a naopak muže s větším obličejem. Ve všech případech je ale potřeba, aby ústenka co nejvíce kolem tváří a nosu přiléhala na obličej a riziko nákazy sebe nebo hlavně ostatních se tak eliminovalo co nejvíce je to za daných okolností možné.

Střih (šablona) na roušku ve třech velikostech (dětská, dámská, pánská) ke stažení zde:

STÁHNOUT ŠABLONU NA ROUŠKU

Velikost: U pánské roušky je velikost čtverce 25×25 cm (ověřeno doma na manželovi), dámská velikost je 20×20 cm (vhodná i pro starší děti) a pro menší děti (do cca 8 let) je velikost čtverce 15×15 cm.

UPDATE: Na konec článku jsem přidala ještě rozšiřující doplnění pro šití roušky na gumičku!

Jak ušít roušku / ústenku krok za krokem

Na výše uvedeném odkazu (tlačítku) si stáhněte střih na roušku zdarma, ten si podél linie slepte dohromady.

  1. Podle střihu si vystřihněte čtverec látky.

2. Po obou stranách si udělejte nůžkami malé nástřihy jako značky.

3. Horní a spodní okraj si dvakrát podehněte do rubu, abyste okraje “olemovali” a látka se netřepila.

V horním i spodním okraji lemy prošijte.

4. Vytvoření skladů — Po obou stranách jsou malé značky. Začneme odshora, dvě nejhornější značky položíme na sebe a látku tak přehneme, lícem dovnitř.

Horní okraj přehneme zpět a vznikne první harmonikový sklad.

Sklad zajistíme špendlíkem na obou stranách.

Stejným způsobem vytvoříme celkem 4 sklady.

5. Vytvoříme zavazování. Připravíme si dva pruhy látky, široké 3,5–4 cm, dlouhé cca 1 m.

Oba okraje podélně zažehlíme směrem do středu proužku.

Kraje můžeme podehnout do rubu, aby se látka na koncích šňůrek netřepila.

Sežehlený proužek složíme podélně na polovinu a přežehlíme, takže jsou všechny roztřepené okraje uvnitř.

Do středů sežehlených šňůrek vložíme připravenou roušku.

Šňůrky po celé délce prošijeme a tím zároveň dovnitř všijeme i roušku.

UPOZORNĚNÍ!

Než se do výroby roušky pustíte, ujistěte se, že:

  • máte čistě ruce a používáte čistou, ideálně předepranou látku
  • roušku šijeme výhradně z přírodních látek, ideální je hustě tkané bavlněné plátno, případně se dá použít například i lněné plátno, to má ale ochrannou funkci nižší.
  • NEPOUŽÍVEJTE UMĚLÉ LÁTKY (POLYESTER APOD.), protože jsou neprodyšné a rychle se pod nimi zapotíte.
  • látkové roušky je vždy nutné před použitím vyprat na co nejvyšší stupeň (ideálně na vyvářku) a vyžehlit — tím zamezíte množení bakterií.
  • látkovou roušku je vždy nutné sejmout a vyprat po každém použití
  • látkovou roušku je vhodné používat maximálně dvě hodiny, pokud je rouška vlhká (dechem nebo okolním podnebím), roušku vyměňte za čistou
  • POD VLHKOU NEBO MOKROU ROUŠKOU SE BAKTERIE RYCHLE MNOŽÍ, PROTO JE NUTNÉ LÁTKOVÉ ROUŠKY VELMI ČASTO MĚNIT!

LÁTKOVÉ ROUŠKY JSOU DALEKO MÉNĚ OCHRANNÉ (PRO VÁS I PRO VAŠE OKOLÍ) NEŽ PROFESIONÁLNĚ VYROBENÉ LÉKAŘSKÉ ÚSTENKY, ALE ALESPOŇ NĚJAKÁ OCHRANA JE VŽDY LEPŠÍ NEŽ ŽÁDNÁ!

Porovnání účinnosti jednotlivých typů ochrany najdete v tomto článku na iHNed.cz.

“Ve srovnání zvítězil respirátor FFP2, který se používá například ve stavebnictví při broušení. Ten zachytil 98,9 procenta všech částic, chirurgická maska 78,6 a rouška vyrobená z kuchyňské utěrky 60 procent.”

ZDROJ: HTTPS://DOMACI.IHNED.CZ/C1-66735690-ROUSKY-VSEM-SIRENI-KORONAVIRU-BY-MOHLY-ZMIRNIT-I-PODOMACKU-VYROBENE-MASKY-UKAZUJI-STUDIE

Udržujte se prosím co nejvíce ve zdraví! Chráníte tím sebe i své okolí.

Tento návod i se střihem prosím sdílejte mezi co nejvíce lidí. Je potřeba, aby se každý v rámci svých možností chránil, jak jen je to možné!

Jak ušít roušku na gumičku za uši

Vycházíme z připravené rouškové části. Nepřipravujeme šňůrky, ale přichystáme si tenkou gumu. Guma bude dlouhá cca 18–20 cm (pro pánskou roušku), cca 15–16 cm pro dámskou velikost nebo 12–14 cm pro dětskou roušku. Po stranách v kraji roušku prošijeme, abychom stabilizovali sklady.

Pozor — varianta na gumičku není vhodná pro časté praní a vyvařování, gumička má menší životnost než látkové šňůrky!

Oba kraje podehneme do rubu.

Do krajů vložíme konce gumy. Strany roušky prošijeme a tím zašijeme i všechny konce gumy.

😷 PATERO PRO LÁTKOVÉ ROUŠKY 😷

1️⃣ Pokud možno, používejte 100% bavlněné plátno, případně plátno s co největším podílem bavlny. Syntetické materiály jsou méně prodyšné, tím pádem dříve zvlhnou a takovou roušku je nutné častěji měnit za čistou. Ve vlhku se bakterie množí rychleji!
2️⃣ Na roušky, které chcete často nosit, nepoužívejte gumičky. Roušky s gumičkami jsou pouze alternativou, nevydrží časté sterilování a roušky tak mají malou životnost.
3️⃣ Do roušek nevšívejte kapsičky, molitan ani jiné výplně. Při manipulaci s kapesníkem v kapsičce a jinými krkolomnými manipulacemi si do roušky můžete zanést více bakterií. Molitan ani jiné výplně není možné sterilizovat, protože by vám po vyvaření v roušce z molitanu zbyla molitanová kaše. Molitan je opět umělý materiál, taková rouška je méně prodyšná, snadněji se zapaří a tak i tady hrozí snadné množení bakterií.
4️⃣ Pokud chcete látkovou roušku “vylepšit”, můžete ji ušít dvojitě. Jednoduše si vystřihněte dva čtverce látky místo jednoho, ty položte na sebe a pracujte s nimi, jako by se jednalo jen o jednu vrstvu. Další možností je vložit do vnitří strany papírový kapesníček, který budete podle potřeby měnit. Díky tomu nebude potřeba samotnou látkovou roušku měnit tak často.
5️⃣ Sterilizujte. Látkové roušky měňte při každém jejich zvlhnutí (ať už je způsobené dechem nebo vnějším prostředím). Použité roušky dávejte na jedno vyčleněné místo a držte je daleko od čistých připravených roušek, ať nedojde k jejich záměně. Použité roušky hoďte do hrnce, vyvařte, nechte ve vodě vychladnout. Usušte. Suché roušky silně žehličkou napařte a dožehlete do sucha. Čisté roušky uložte na vyhrazené suché místo.

Cílem je, udržet sebe i své okolí ve zdraví a zbytečně někoho neohrozit. Patero dodržujte prosím i z důvodu, abyste si nepřivodili nějaké kožní onemocní, které by mohlo být například nošením vlhké špinavé roušky způsobeno.

Nezapomínejte, pokud nosím roušku já, chraním své okolí. Jestliže nosí roušky ostatní, chrání tím mě.

Držte se, to dáme! Peťa 👍🏻🕊❤️✂️🙏🏻

Další tipy

Další návody a střihy na šití najdete na mém blogu www.prosikulky.cz

Tvoříme s dětmi — tipy na jednoduché vyrábění (a jak ukrátit volný čas)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade