ครั้งแรกกับ NETPIE

เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากการอยากจะปลูกผักนี่ล่ะ เลยมาลงเอยกับสิ่งนี้ แค่อยากจะสั่งงานแปลงผักได้แบบอัตโนมัติ และบังเอิญได้ยินชื่อ NETPIE มานานแล้วก็เลยขอลองสักหน่อย

NETPIE มี microgear ให้เลือกใช้เพียบเลย ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ลองมันหมดเลยละกัน จับคู่กับตามนี้นะ

- ESPino กับ NETPIE client library for ESP8266
- React กับ NETPIE client library for HTML5 Javascript
- React Native กับ NETPIE client REST API
- Node กับ NETPIE client library for Node.js

ผลออกมาทุกตัวก็คุยกันได้หมด สะดวกทีเดียว จะว่าไปแล้วมันก็ได้อารมณ์แนว socket.io ที่เราใช้ๆ กันแหละเนอะ แต่ตัวนี้คุยกับ ESP8266 ได้ด้วย ขั้นต่อไปคงได้เอาไปใช้จริงๆ ละ code ทิ้งไว้ใน github นะจ๊ะ สนใจก็ตามไปเยี่ยมชมกันได้เลย

Like what you read? Give Polchompunoot Thongtaem a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.