น้ำลด Line ผุด

ตอนนี้อยู่ในช่วงเพาะต้นกล้าต้องเลี้ยงในที่มืดๆ และต้องคอยดูแลระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา ตามตำราเค้าบอกให้ดูเช้าเย็นถ้าระดับน้ำขาดไปก็ให้เติม แน่นอนว่ามันไม่มีเพิ่มอยู่แล้ว

ด้วยอาชีพอย่างเรา ดูแลเช้าเย็นเป็นเรื่องที่หนักเอาการ เย็นก็ party beer เช้าไม่รีบออกไปทำงานก็นอนแฮงค์ ต้นกล้าก็คงต้องโตขึ้นมาอย่างเดียวดาย ก็เลยนำความรู้ที่ได้จากการทดลองรอบที่แล้วมาทำตัวแจ้งเตือนระดับน้ำซะเลย

ถ้าระดับน้ำลดลงเกินกว่าที่กำหนดก็ให้ส่ง line มาบอก จะได้ไม่ต้องไปเปิดดูมันบ่อยๆ ผลที่ได้ก็ตาม clip เลย ถ้าระดับน้ำลดก็จะส่งข้อความมาบอก พอเติมน้ำได้ระดับก็ส่ง sticker หมี brown ดีใจกลับมา

สุดท้ายก็คงเหลือแค่นำไปติดตั้งเพื่อใช้งานจริงแล้วล่ะ ส่วน code รอสักครู่นะ ขอเคลียร์พวกคีย์ต่างๆ ออกจาก code ก่อน แล้วจะไปหย่อนไว้บน github เช่นเคย

Like what you read? Give Polchompunoot Thongtaem a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.