Vem fan är Julius Caesar?!

Skolans förfall pratar alla om, nästan. PISA gör undersökningar som visar att svenska elever lär sig allt mindre och hamnar efter sina utländska kamrater.

Detta kanske är svårt att se när man är mitt uppe i det hela, och när man inte själv kan se vad de utländska eleverna kan i förhållande till ens egna barn.

Men, i veckan fick jag ett klart tecken på att något är riktigt fel i svensk skola.

Ut med korvstoppning — in med “föra resonemang”!

Korvstoppning?! Det vet de knappt vad det är nuförtiden i skolan. Allt som handlar om att lära sig fakta verkar vara fult. Här ska det resoneras i generella termer i stället. Och visst, att korvstoppa in de olika decimala värdena för en sinus(x) är naturligtvis osedvanligt dumt. Att kunna formler som används lite oftare — typ pi * radien i kvadrat — bör man kunna “korvstoppa” in för att underlätta för sig själv.

Men i ämnet historia — hur ska man lära sig nåt där om man inte korvstoppar in lite årtal och personer som var relevanta för de olika perioderna? Vad blir det kvar av ämnet historia då?

Dottern, som går i sjuan, hade prov i historia i veckan. Ämnet: Romartiden.

Hon skulle kunna redogöra för romarikets uppgång och fall, hur livet för soldater, slavar och kejsare var, skillnad mellan imperium och republik, vad etruskerna var, hur livet i legionerna var osv.

Inte ett ljud om Julius Caesar — världens mest kände romare. Inte ett ljud. Och inte ett årtal.

Det måste ju för tusan vara tjänstefel att inte prata om några av de viktigaste ledarna i romarriket, några viktiga händelser som de var inblandade i och när det skedde. Eller?

Att lära sig hur det var att vara arbetare eller slav är i princip det samma oavsett vilken tidsepok man talar om. Generellt: arbetarna har det tungt och sliter, om man jämför med de som sitter på alla pengarna, och slavarna har det fruktansvärt. Det gäller troligtvis både för 200 f.Kr och år 2014.

Att veta vad republik, monarki etc är, det är viktigt men kunde lika gärna tas upp i samhällskunskapen.

Historia — det är årtal, personer, platser och viktiga händelser. Och vem var viktigare för romarriket, och mer känd än Julius Caesar?

Risken för att våra svenska ungdomar skämmer ut sig i samtal med utländska ungdomar eller vuxna är stor. “Men, vet inte du vem Julius Caesar är? Har ni inte läst om romarna i skolan?” “- Jo jag vet hur slavarna hade det, men jag är inte säker på när det var…”

Är det så att man från myndigheter och pedagoghåll anser att man inte behöver lära sig något specifikt för att “allt finns på webben”?

Tänk er vilka fruktansvärda samtal och diskussioner det blir i framtiden om man hela tiden måste plocka upp mobiltelefonen för att googla allt — tider, platser och personer. Det blir ju olidligt.

Nej, nu är det nog dags för pendeln att slå tillbaka igen. Ut med flumskolan och in med inlärning av fakta — “korvstoppning” om ni så vill.

Måste man verkligen inte kunna något mer än att resonera i generella termer efter att ha gått ut grundskolan i Sverige? Jag tycker det.

Studera romarriket utan att sedan kunna något om Julius Caesar — sjukt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.