Image for post
Image for post

Retailers maken steeds vaker gebruik van augmented reality om consumenten een immersieve en onvergetelijke winkelervaring te bieden.

 • Try before you buy’
 • Augmented reality maakt volledig nieuwe winkelervaringen mogelijk
 • Met AR kun je een sterkere emotionele band met de consument creëren
 • Hoe AR-technologie de winkelervaring kan transformeren

Augmented reality-technologie heeft de afgelopen jaren aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt en in allerlei bedrijfstakken diverse nuttige nieuwe toepassingen gevonden. Niet alleen in de gamingsector maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs, de zorg, de vastgoedsector en met name in de detailhandel wordt steeds meer gebruikgemaakt van deze opkomende technologie om een betere consumentenervaring te creëren.


Image for post
Image for post

Digital humans are increasingly used across industries to respond to customer questions.

 • Samsung unveils an artificial human called Neon
 • Soul Machines’ digital employees could revolutionise customer experience
 • Solving the world’s mental health crisis with the help of digital humans
 • Are digital humans the future of customer interaction?

Chatbots have become incredibly popular in recent years. Whether you’ve come across them on social media platforms, corporate websites, or even your own smartphone, chatbots are increasingly used across industries to handle customer queries and improve user experience. According to a recent report published by Reports and Data, the global chatbot market is predicted to grow from $1.17 billion in 2018 to $10.08 billion in 2026. As artificial intelligence technology continues to advance further, chatbots are expected to become even more sophisticated and capable of performing increasingly complex tasks. …


Image for post
Image for post

Criminelen maken steeds vaker gebruik van innovatieve technologieën en wetshandhavingsinstanties hebben moeite om de criminelen — en de ontwikkelingen — bij te benen.

 • Illegale wapenhandelaren maken slim gebruik van Snapchat
 • Voor een paar duizend dollar koop je een slaaf op Instagram
 • Criminelen gebruiken videogames om geld wit te wassen
 • Deepfake-audio biedt criminelen een nieuwe manier om geld te stelen
 • Staat technologie in dienst van criminelen?

Technologie heeft ons leven op veel verschillende manieren comfortabeler en efficiënter gemaakt. Maar ook criminelen maken maar al te graag gebruik van nieuwe ontwikkelingen en hightech innovaties. …


Image for post
Image for post

The music industry is undergoing a major change as smart algorithms become increasingly adept at generating music and unique melodies, helping aspiring musicians access resources once available only to major studios.

 • Is AI bound to take over the music industry?
 • The music-generating capabilities of algorithms
 • Composers use AI to create songs
 • AI-powered mastering and talent-spotting
 • Unclear legal status of AI-generated music
 • Why the music industry needs to embrace AI

The music industry is no stranger to disruption. From CDs and Napster to iTunes and Spotify, studios and artists have adapted to many different trends. And their skills are being tested once again, as new technologies threaten to make musicians obsolete. Artificial intelligence (AI) is now taking the stage and acting as both a music composer and performer. Algorithms create techno and death metal songs, drum patterns, and new melodies that spark creativity in singers. …


Image for post
Image for post

Meeslepende technologieën bieden nieuwe manieren om te leren, de betrokkenheid van studenten te vergroten en kennisbehoud te verbeteren.

 • AR verbetert de leerervaring op allerlei manieren
 • Studenten verloskunde aan gebruiken AR-headsets bij geboortesimulaties
 • VR maakt het onderwijs interessanter en boeiender
 • Virtual reality-ervaringen bevorderen sociaal en emotioneel leren
 • Meeslepende technologie is een waardevolle aanvulling op het leerproces

Virtual reality (VR) en augmented reality (AR) behoren tot de snelstgroeiende technologieën van dit moment. Ze hebben in allerlei bedrijfstakken al diverse veranderingen teweeggebracht en traditionele werkwijzen getransformeerd. Het onderzoeksbureau Fortune Business Insights voorspelt dat de wereldwijde VR-markt tegen 2026 een waarde van $120,5 miljard zal bereiken, vergeleken met $7,3 miljard in 2018. Veel sectoren profiteren van immersieve technologie en het onderwijs is daarop geen uitzondering. Integendeel. …


Image for post
Image for post

As automation continues to transform the workplace, a growing number of companies are starting to delegate management tasks to AI.

 • Amazon used AI to determine which workers should be fired
 • IBM’s AI can identify workers who are planning to leave their jobs
 • Cogito helps customer service workers be more effective with real-time feedback
 • The role of AI in management

There’s been a lot of talk in recent years about the rise of artificial intelligence technology and its expected impact on the human workforce. Some estimate that AI could displace hundreds of millions of workers over the next couple of decades, while others believe that AI will create new, better paid jobs. There’s no consensus about the exact number of people that will be affected, but most experts agree that simple, repetitive jobs that are easily automated will be most at risk from AI. The market research firm Tractica estimates that global AI software revenue will grow from $9.5 billion in 2018 to $118.6 …


Image for post
Image for post

Kunstmatige intelligentie heeft het onderwijs veel te bieden. Denk aan efficiënter online leren, een eerlijker toelatingsproces, meer gemak en hulp voor leerlingen of studenten met een beperking.

Kunstmatige intelligentie zal online onderwijs transformeren
Eerlijkere toelatingsprocessen en het voorkomen van plagiaat
Spraakherkenningstechnologie helpt mensen met een beperking
Gezichtsherkenningstech in plaats van presentie- of absentielijsten
Ethiek is belangrijk voor een goede implementatie van KI in het onderwijs
KI zal in de toekomst van het onderwijs een steeds belangrijkere rol spelen
Kunstmatige intelligentie (KI) heeft het potentieel om talloze belangrijke taken uit te voeren of problemen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het besturen van voertuigen of het opsporen van kanker. Het lijkt erop dat er maar weinig is dat deze technologie niet kan. De afgelopen jaren maken bedrijven in het onderwijs ook steeds meer gebruik van slimme algoritmen. KI-tools zijn bijvoorbeeld zeer effectief in het leveren van gepersonaliseerd onderwijs. …


Image for post
Image for post

In an attempt to increase productivity and keep humans safe from harm, companies around the world are increasingly delegating dirty jobs to robots.

 • London is using robots to get rid of ‘fatbergs’
 • Robots and machine learning software identify defects and blockages in Washington’s sewer pipes
 • India’s Bandicoot robot eliminates the need for manual scavenging
 • This slithering robot can inspect chemical storage tanks
 • Avidbots launched commercial floor cleaning robots
 • How robots are taking on dirty jobs

Thanks to rapid advances in artificial intelligence, machine learning, and robotics, our world is becoming increasingly automated, fundamentally changing the way we live and work. While growing automation has made our lives easier and more convenient, as well as helped companies increase productivity, it’s also brought concerns about the potential effects on the human workforce. The McKinsey Global Institute, a US-based think tank, estimates that anywhere between 400 and 800 million people worldwide could lose their jobs due to automation by 2030, with 75 to 375 million forced to change occupations and learn new skills. …


Image for post
Image for post

De transportsector verdubbelt zijn inspanningen om zijn impact op het milieu te verminderen en waterstof lijkt een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen.

 • De opkomst van goedkope, hernieuwbare waterstof
 • Europa gaat voor waterstof
 • Duitsland onthult ‘s werelds eerste waterstoftrein
 • NASA wil een elektrisch vliegtuig bouwen dat vliegt op cryogene vloeibare waterstof
 • Toyota Mirai — de waterstofauto waar we op hebben gewacht?
 • Is waterstof de brandstof van de toekomst?

Nu de wereld zich steeds meer bewust wordt van de gevolgen van klimaatverandering, komen bedrijven in allerlei bedrijfstakken in toenemende mate onder druk te staan om een ​​manier te vinden hun broeikasgasemissies terug te dringen. De transportsector is een van ‘s werelds grootste vervuilers en verantwoordelijk voor 14 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De sector erkent de noodzaak om zijn impact op het milieu te verminderen en werkt aan betere brandstofefficiëntie van nieuwe auto’s en doet er alles aan om hun schadelijke uitstoot te minimaliseren. Deze sector heeft bovendien fors geïnvesteerd in technologieën waarmee het zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan verminderen. Elektrische voertuigen worden bijvoorbeeld een steeds populairdere optie bij de consument. Hoewel deze nog steeds een relatief klein deel van de markt vertegenwoordigen, groeit dit marktaandeel gestaag. …


Image for post
Image for post

As climate change-driven wildfires continue to wreak havoc around the world, artificial intelligence, satellites, and drones are emerging as a potential solution to this problem.

 • Portuguese company uses artificial intelligence to fight wildfires
 • US government agencies are increasingly using drones to put out wildfires
 • The California Forest Observatory uses satellites and AI to monitor wildfire risk
 • Can technology help us solve the growing wildfire problem?

Despite repeated warnings from the scientific community about the gravity of the issue, our greenhouse gas emissions continue to rise year after year, resulting in deadly heatwaves, devastating wildfires, severe droughts, and powerful hurricanes. While these extreme weather events once used to be few and far between, they’ve become more frequent and lethal in recent years, a direct consequence of climate change.

About

Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, Futurist & Public speaker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store