การเดินทางเป็นการพักจริงหรือ?

การเดินทาง เป็นการพาตัวเองออกจาก งาน(แบบชั่วคราว แต่อาจจะนำพาไปสู่การออกแบบถาวร :P ) ออกจากชีวิตประจำวัน ออกไปรับรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งมันดี

ดีต่อสมอง ได้รับสื่อใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับงาน ห่างจาก Social Media

ดีต่อระบบของร่างกาย ได้รับเชื้อใหม่ๆและสารอาหารใหม่ๆ ร่างกายได้ขยับมากขึ้น

ดีต่อจิตใจ ได้รับอิสระในการใช้ชีวิตแบบที่ชอบ

ชีวิตช่วงวัยทำงาน การพักที่โหยหา สำหรับตัวเองคงไม่พ้น การเดินทาง แต่หลังการเดินทาง มักพบว่า เหนื่อย!! เหนื่อยในที่นี่คือ อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะแผนการเดินทางเรามันออกจะลุยๆ ใช้เวลาชีวิตอย่างคุ้มค่า นอนดึก(รอถ่ายดาว)ตื่นเช้า(รอถ่ายพระอาทิตย์ขึ้น) จนบางทีมันเหนื่อยมากกว่าการไปทำงานซะอีก

เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า การเดินทาง มันคือการพัก จริงหรือ?

https://www.facebook.com/foreverythingtravel/videos/427051294316986/

ระหว่างทางขึ้นยอดเขา kosciuszkoที่สูงที่สุดของAustralia

การพัก มันมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่า เราอยากได้ประสบการณ์ การพักแบบไหน

ลองมาจำแนกการพักดูเล่นๆ

การพักแบบใช้พลังงานเยอะๆ การเดินทาง Roadtrip เป็นอะไรที่เพลียนะ มันเสียพลังงานไปกับการย้ายที่นอน และการใช้ชีวิตบนรถนานๆ การเดินป่า การดำน้ำ ล่องเรือ พวกนี้ก็ใช้พลังงานมากกว่าชีวิตปกติ
การพักแบบระบบประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน มันคือการอยู่บ้าน การอยู่บ้านแบบไร้งานรบกวนคือสวรรค์ของการพัก ได้กลับไปเป็นลูกเล็กๆในร่างแก่ๆให้พ่อแม่เลี้ยง
การพักแบบระบบ Shut Down สงบนิ่ง ไม่ต้องไปวัด แค่ตั้งสมาธิกับกิจกรรมที่ตัวเองทำ ไม่ว่าจะนั่งมองเมฆลอย ฟังเสียงฝนตก

baby step ลองเขียนในนี้ดู

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.