ᵀᴴᴬᴺᴬ
ᵀᴴᴬᴺᴬ

ᵀᴴᴬᴺᴬ

สิ่งที่จดบันทึก ใช้แทน*ความรู้สึก