Хннннн өөрийнхөөрөө гэнэ шүү. Түүнийг чинь чөтгөр аваг бас тэр бусдынхаарыг чинь ч бас.

Чөлөөтэй өөрийнхөөрөө байх гэнэ шүү ер нь тэр чинь хэнд хэрэгтэй(төөрчихлөө байна). Би онцгой шүү гэх сэдлээс үүссэн үйлдэлийн нэгдэл(та нарч гадарланадаа хүүхэд байхад иймэрхүү бодолууд алхам тутамд л, үйлдэл бүрт л өөрийн мэдэлгүй төрдөг байсан. Би бусдаас илүү байх эсвэл онцгой, бусдын чадахгүйг чадах нь миний оршихуйг тодорхойлоод ч байгаа юм шиг) Гэтэл мань нөхөр бас миний хөгжлийн өдөөгч байсаар ирсэн бол яахав. Золиг гэж золигийн юм. Одоо яах юм. Тугал бас Баавгай юу гэж бодож байгаа бол.

Like what you read? Give Purevnamjil Batsaihan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.