Heb jij dat nou ook?

Jezelf bewust wakker maken uit een droom!

Heb jij dat nou ook wel eens dat je droomt en dat je er uit wilt? Ik bedoel dan niet dagdromen of dat iets een droom lijkt zoals je bruiloft of de geboorte van je kind. Ik bedoel echt de dromen die je hebt als je slaapt.

Ik slaap van nature al niet zo heel vast maar dromen doe ik wel. Soms heb zit ik zo vast in een droom, dan lijkt het of ik in een loop zit en niet verder kom. Op de een of andere manier kan ik me zelf dan bewust wakker maken om op die manier uit de droom te stappen. Zou ik dat niet doen dan weet ik zeker dat ik gebroken ben als mijn wekker gaat. Ik slaap dan ook niet lekker. Als ik dan wakker ben ga ik even naar het toilet en stap daarna weer mijn bed in om verder te slapen en een andere droom op te starten. Ik kan dit kunstje in allerlei type dromen. Hoe ik me dit aangeleerd heb weet ik nog steeds niet maar voor mij is het echt een uitkomst.

Natuurlijk heb ik Gretha gevraagd of zij dit ook heeft en kan maar die kijkt me met ongeloof aan. Komt denk ik ook omdat zij bijna nooit tussendoor wakker wordt en vaak al slaapt voordat ze het kussen aanraakt. Tjonge kon ik dat maar.

Ben wel benieuwd of anderen dit ook hebben en kunnen. Zou leuk zijn als je een reactie achterlaat in een comment. Heb je een andere eigenaardigheid dan mag je die ook plaatsen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.