thơ tình mùa đông

Mùa thu với những chiếc là thơ tình mua đông lãng mạn rơi cùng thời tiết hiu hiu se lạnh mang lại cảm giác buồn mang mác. Mùa thu mang lại nhiều cảm giác nhất, chính bởi vậy mà các bài thơ tình mùa thu buồn và mang nhiều tâm trạng nhất.

Đã bao giờ bạn có cảm giác nhớ ai đó chưa? Mình rất thích mùa thu bởi nó mang đến một cảm xúc nhớ nhung một cái gì đó đã qua, một cái gì xưa cũ mà nếu nói bằng lời thì không thể mô tả hết được. Sau đây là những vần thơ tình mùa đông buồn tâm trạng nhất, bạn cùng tham khảo nhé!

1. Thu buồn (Đức Trung)

Chiều thu se lạnh heo may

Người đi xa vắng hàng cây đứng buồn

Mây mờ che ánh hoàng hôn

Mình anh ngóng đợi bồn chồn nhớ ai !

Xa nhau ngày tháng năm dài

Nhớ làn tóc rối, mắt nai mơ màng

Mỗi lần cứ độ thu sang

Nhìn hoa cúc nở, lá vàng buông lơi

Nỗi buồn trống vắng người ơi…!

Xa nhau cách biệt chân trời xa xôi

Người đi có giữ lấy lời?

Thu sau gặp lại trọn đời bên nhau…!

Nguồn: http://gocbao.com/nhung-bai-tho-tinh-mua-thu-buon-tam-trang-nhat/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.