Tư vấn thành lập công ty xây dựng

Với tốc độ, phát triển đô thị hóa như hiện nay của đất nước, thì nhu cầu xây dựng là rất cao, do vậy việc phát triển ngành, nghề xây dựng đang là xu hướng của rất nhiều cá nhân, tập thể lựa chọn để thành lập công ty, chuyên lĩnh vực xây dựng cho mình. Công ty luật IPIC là đơn vị luật uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập công ty cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đã làm việc và giúp đỡ cho nhiều tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp tại Việt Nam hoàn thành những thủ tục pháp lý của mình, hôm nay Luật IPIC gửi tới bạn dịch vụ tư vấn, thủ tục, hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh, thành lập công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, với thời gian nhanh, chính xác và phù hợp với các bạn, chúng tôi gửi tới bạn nội dung tư vấn, thủ tục hồ sơ để thành lập công ty xây dựng như sau:

1. Tư vấn nội dung thành lập công ty xây dựng:

- Tư vấn điều kiện thành lập công ty lĩnh vực xây dựng;

- Tư vấn mức vốn Điều lệ dự định của công ty chuyên về xây dựng;

- Tư vấn lĩnh vực ngành, nghề, kinh doanh, những ngành, nghề nào cần chứng chỉ hành nghề;

- Tư vấn người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức của công ty;

- Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông sáng lập;

- Tư vấn đặt tên công ty theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn đặt trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh và chi nhánh của công ty;

- Tư vấn khác;

2. Soạn thảo, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty tại chuyên xây dựng gồm:

- Giấy đề nghị thành lập công ty;

- Dự thảo Điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên nếu công ty đăng ký loại hình cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Biên bản họp cử người đại diện trước pháp luật của công ty;

- Hợp đồng lao đông;

- Lập sổ thành viên, cổ đông của công ty;

- Bản sao Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, nếu thành viên góp vốn là một tổ chức;

- Quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia góp vốn;

- Bản sao chứng thực CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên góp vốn;

- Bản sao chứng thực của ngành, nghề cần chứng chỉ hành nghề, nếu công ty đăng ký ngành, nghề đó mà theo yêu cầu của pháp luật cần chứng chỉ hành nghề;

- Văn bản ký quỹ tại ngân hàng thương mại cổ phần, nếu ngành, nghề kinh doanh mà theo yêu cầu của pháp luật cần vốn pháp định;

Nhóm ngành, nghề buôn bán vật liệu xây dựng theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam:

4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
46632 Bán buôn xi măng
46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
46634 Bán buôn kính xây dựng
46635 Bán buôn sơn, vécni
46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
46637 Bán buôn đồ ngũ kim
46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Nhóm ngành, nghề thi công, xây dựng theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam:

XÂY DỰNG
41 410 4100 41000 Xây dựng nhà các loại
42 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
421 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
42101 Xây dựng công trình đường sắt
42102 Xây dựng công trình đường bộ
422 4220 42200 Xây dựng công trình công ích
429 4290 42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
43 Hoạt động xây dựng chuyên dụng
431 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
4311 43110 Phá dỡ
4312 43120 Chuẩn bị mặt bằng
432 Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
4321 43210 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
4329 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
433 4330 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
439 4390 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Nhóm ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề:

- Giám sát thi công xây dựng công trình — 1 CCHN (Đ.87 Luật Xây dựng)

- Khảo sát xây dựng — 1 CCHN; (Đ.49 Luật Xây dựng)

- Thiết kế xây dựng công trình — 1 CCHN; (Đ.56 Luật Xây dựng)

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

- Phòng đăng ký kinh doanh — Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự định dặt trụ sở chính;

- Phòng cảnh sát QLHC và TTXH công an công ty dặt trụ sở;

- Chi cục thuế;

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5–10 ngày làm việc;

4. Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ, tiến hành thủ tục xin giấy phép thành lập công ty

- Đại diện tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch;

- Đại diện theo dõi tính hợp lệ của hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Đại diện khách hàng xin mã số thuế của công ty;

- Đại diên khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế;

- Đại diện khách hàng xin dấu pháp nhân và giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Khách hàng phải đi cùng Luật sư công ty chúng tôi, lên lấy dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Đại diện đăng bố cáo thành lập công ty, 03 số báo liến tiếp trong 1 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đkkd;

- Đại diện khách hàng kê khai thủ tục nộp thuế môn bài;

- Đại diện khách hàng mở tài khoản của công ty;

5. Dịch vụ hậu mãi

- Giảm giá 20% khi khách hàng sử dụng dịch vụ tiếp theo;

- Cung cấp các văn bản luật miễn phí;

- Soạn thảo hồ sơ, nội bộ của công ty;

- Kê khai thuế GTGT của công ty;

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép xây dựng

Like what you read? Give Quang Trung a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.