Quạt thông gió công nghiệp Ifan

- Quạt công nghiệp sản xuất nguyên chiếc. Được thiết kế bằng công nghệ CAD/CAM và được sản xuất trên dây truyền tự động hiện đại .

- Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm này là vận hành êm và tiết điện so với sản phẩm cùng loại.

  • Với thiết kế cánh Nhôm, vỏ sơn tĩnh điện, mẩu mã đẹp, độ bền cao.
  • Hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài tạo sự thông thoáng
  • Cải thiện môi trường làm việc tốt hơn. Ưu điểm là có kích thước nhỏ gọn, chi phí đầu tư thấp.
  • Dùng để hút hay cấp không khí cho một không gian tương đối nhỏ như: nhà bếp, kho hàng, xưởng sản xuất nhỏ không gian hạn hẹp…
  • Hãy xem thêm các sản phẩm quạt công nghiệp của chúng tôi tại quatcongnghiepifan.net
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.