In de nieuwe rubriek SKEPP Community wordt Quiver uitgelicht. Een modern bedrijf dat presenteert: Dropbox 2.0.

Iedere maand licht SKEPP een bedrijf uit voor de rubriek ‘SKEPP Community’. Jari Wesselink van SKEPP ging voor de eerste editie in gesprek met Django Lor over Quiver en zijn visie op informatie beveiliging.

“We geloven in de toekomst, in security en in gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker”, zegt hij zelfverzekerd. “Er is nog een lange weg te gaan. Over 5 jaar zijn wij de standaard in het simpele, veilige en gebruiksvriendelijke uitwisselen van bestanden.”

Lees de volledige blog op https://skepp.nl/nl/media/community/quiver

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.